Településrendezési tervmódosítás
 

Kisújszállás város Településrendezési terv 2020. évi 1. sz.
meghatározott területekre vonatkozó módosításá
nak elfogadása

2-4. mellékletek Kisújszállás Város Településrendezési terv 2020. évi 1. sz. meghatározott területekre vonatkozó módosításához

 

 

Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2020. évi. 2. számú
„M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának módosításával összefüggő"
módosítás véleményezési szakaszának lezárása, és külön
környezeti vizsgálat készítésének szükségessége vagy szükségtelensége

3a-3d mellékletek Kisújszállás Város Településrendezési eszközeinek 2020. évi. 2. számú „M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának módosításával összefüggő” módosítás véleményezési szakaszának lezárásához

 

 

 

* * * * *

 

Kisújszállás Város Településrendezési eszközök 2020. évi 1. sz. meghatározott területekre vonatkozó módosítás (végső szakmai véleményezési dokumentáció - 2020. 09.)

Kisújszállás Város Településrendezési eszközök 2020. évi 1. sz. meghatározott területekre vonatkozó módosítás véleményezése

 

 

Kisújszállás Településrendezési eszközök 2020. évi. 2. sz. „M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának módosításával összefüggő” tervezett módosításáról

 

* * * * *

 

Kisújszállás Településrendezési eszközök
2020. évi 1. számú, meghatározott területekre készülő
módosításának véleményezésére

Ezúton értesítjük Kisújszállás lakosságát, a helyi érdekképviseleti szerveket, vállalkozókat, hogy Kisújszállás város képviselő-testületének előzetes döntése alapján kidolgozásra került Kisújszállás város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési szabályzatának és Szabályozási tervének meghatározott területekre vonatkozó 2020. évi 1. sz. módosítása.

F E L H Í V Á S

 

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2020. évi 1. sz. Meghatározott területekre vonatkozó módosítás (2020. 08.)

A tervdokumentációval kapcsolatos vélemények, javaslatok 2020. augusztus 30-ig e-mailben küldhetők el kisujph@kisujszallas.hu címre.

 

 

* * * * *

 

 

Kisújszállás Város Településrendezési Terv
2019. évi 1. sz.
Napelempark létesítésével összefüggő módosítás


Település rendezési terv

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM
a településrendezési terv Dévaványai út déli oldalán létesülő napelemparkhoz kapcsolódó
2019. évi 1. sz. módosításáról:

Felhívás