Hirdetőtábla
 

Az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Püspökladány közötti szakasz létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

A hirdetmény az alábbi linken érhető el:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-orszagos-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-1123-2022

 

 

Melléklet az M4-es gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátításának ügyére szóló előterjesztéshez

 

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, környezetvédelmi engedély tárgyában

Környezetvédelmi engedély módosítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, figyelemmel az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai, valamint a közreműködő szakhatóságok

 

Értesítés rovarirtó-szeres védekezésről

 

Ingatlanértékesítés

Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános meghirdetés
útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:

 

* * *

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonát képező  
hasznosítatlan termőföldek bérletére
pályázatot hirdet:

HIRDETMÉNY

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs célú földszerzéshez

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Hirdetmény, termőföldek bérletére

 

Pályázat hasznosítatlan termőföldek bérlete

* * *

termőföld kifüggesztés

 

0885/28 hrsz-ú termőföld adás-vételi szerződése

0239/27. hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0264/43 és 0264/45 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

7826 és 7827 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

7110 és 7111 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

749/3 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0956/20. hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0239/27 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

8142/2 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0986/21. és 0694/21. hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

0895, 01062/4, 01062/18, 0184/13, 0927/8, 0422/1 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

0836/8 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0836/45 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0998/8 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0428/4 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0428/2 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7828 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01146/39 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0418/10 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0418/10 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

7162 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

A 7723 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

4039 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0377/3 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0964/32 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0264/43 és 0264/45 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

7032 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01018/27, 01018/29, 01018/30 hrsz-ú termőföldek haszonbérleti szerződése

01018/21, 0239/14 hrsz-ú termőföldek haszonbérleti szerződése

01018/21 és 0239/14 hrsz-ú termőföldek haszonbérleti szerződése

7325,7326,7227,7332 hrsz-ú termőföldek haszonbérleti szerződése

 

 

 

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

* * *

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

* * *

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

* * *

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Címkezelési döntések

Kisújszállás, Doboskert u. 2., 4.

Kisújszállás, Bánomkert út 147.

Kisújszállás, Szejkő tanya 1.

Kisújszállás, Borsos út 5.

* * *

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

Előzetes vizsgálati kérelem üzemeltetni kívánt gyártócsarnok és kazánház beruházáshoz

Tájékoztatás méhészek részére

Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás