Hirdetőtábla
 

Értesítés rovarirtó-szeres védekezésről

 

 

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, környezetvédelmi engedély tárgyában

Környezetvédelmi engedély módosítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, figyelemmel az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai, valamint a közreműködő szakhatóságok

 

Ingatlanértékesítés

Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános meghirdetés
útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:

7643 hrsz. alatt felvett „szántó” művelési ágú ingatlan

2620 hrsz. alatt felvet „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan

 

* * *

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonát képező  
hasznosítatlan termőföldek bérletére
pályázatot hirdet:

HIRDETMÉNY

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs célú földszerzéshez

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Hirdetmény, termőföldek bérletére

* * *

Termőföld kifüggesztés

 

Tájékoztató parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

7296 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

8145 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01171/11 és a 01014/5 hrsz termőföld adásvételi szerződése

0271/4 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0975/6 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0339/20 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0866/18 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0894/1 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0193/7, 0193/20 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0796/10, 0800/24, 0495/3, 0861/7, 0829/1 hrsz-ú termőföldek haszonbérleti szerződése 5 db.

8079 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7462 hsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0927/15 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0861/2, 0798/18, 0964/60, 0428/18, 0829/3, 0798/8, 0964/46, 0861/2, 0691/8 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése 9 db

0964/49, 0418/4, 0418/5, 0938/15, 0964/44, 0977/5, 0796/9, 0964/62 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése 8 db

8145 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0861/1, 0861/2 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7417 hrsz-ú zártkert adásvételi szerződése

01018/38 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0398/7, 0398/6 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

* * *

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

* * *

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

* * *

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

* * *

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Címkezelési döntések

Kisújszállás, Doboskert u. 2., 4.

* * *

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

Előzetes vizsgálati kérelem üzemeltetni kívánt gyártócsarnok és kazánház beruházáshoz

Tájékoztatás méhészek részére

Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás