TIOP-1.1.1-07/1-2008-1136
 

IKT eszközök beszerzése

a kompetencialapú oktatás feltételeinek

megteremtése érdekében Kisújszálláson

IKT eszközöket kapnak iskoláink (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1136)


Kisújszállás Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1136 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázati program keretében 37.901.403 Ft támogatásban részesült, mely a pályázott összeg 100%-a. A pályázati kiírás keretében azon 2008-ban pályázó fenntartók pályázhattak, akik a TIOP-1.1.1./07.1. pályázati kiíráson támogatást nyertek. A fenntartónak kötelező volt a nappali szakrendszerű nevelési-oktatási intézményeinek teljes palettájával (általános iskola, a szakiskola, a gimnázium, a szakközépiskola, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-okatatási intézmény, illetve az iskolai feladatot ellátó többcélú intézmény) pályázni.
A „IKT eszközök beszerzése a kompetencialapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson” című, 2010. június 1-jétől 2010. november 30-ig tartó projekt célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. A pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében több részcél megvalósítása történik meg:
- a tantermek 40%-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (tantermi csomag),
- a közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,
- a sajátos nevelési igényű tanulók - különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők - integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

A pályázat keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:


Feladatellátási hely

Szerver+szoftver

Tantermi csomag

Wifi csomag

PC

SNI

10 órás képzés

db

db

db

db

db

Arany János Általános Iskola, Kálvin utca 3.

1

5

1

14

 

7

Arany János Általános Iskola Napközi Otthon és Könyvtár

 

2

1

5

 

4

Arany János Általános Iskola Szabadság téri épülete

 

2

1

8

 

4

Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola

 

5

1

25

2

5

Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai szakszolgálat és Diákotthon, Rákóczi utca 1.

 

6

1

1

 

11

Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai szakszolgálat és Diákotthon Kossuth úti épület

 

3

1

15

 

6

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

 

3

1

 

 

15

Összesen

1

26

7

68

2

52