Közérdekű adatok
 

Kisújszállás Város Önkormányzatának adózással és egyéb befizetésekkel kapcsolatos számlaszámai

Az Önkormányzati Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2011. március 31-ei jegyzőkönyvi kivonata

Jelentés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Képviselő-testület és az önkormányzat bizottságai

A szervezeti egységek vezetői, beosztásuk és elérhetőségeik

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Okmányirodai Osztály

Az okmányirodák eljárásaira alkalmazott nyomtatványok

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezet

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezetek

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Településrendezési terv - tervezett módosítások

Tervezett módosítások térképen

2.1. Pályázatok

Az önkormányzat nyertes-nem nyertes-benyújtott pályázatai 2007-2009

Közbeszerzési statisztika 2009

2.2. Az önkormányzat által kiírt pályázatokról a Pályázatok menüpontban talál információt.

Közérdekű adatok igénylése

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2010.08.12

Közzétételi listák

 

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló és éves költségvetés beszámoló 

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása


3.2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

3.3. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások    

 

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 

 

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Jelenleg, illetve az elmúlt egy évben az önkormányzatnak nem volt koncessziós eljárása.

 

 

3.6. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Kisújszállás Város Önkormányzata által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinek felsorolására vonatkozó adatok megtalálhatóak az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések és az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások menüpont alatt.

 

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzéseivel kapcsolatos információk elérhetősége