Kisújszállás ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója
 

I. ütem

ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0011

Bár Kisújszálláson és környékén nincs folyó, a víz mégis problémákat okoz, a város és vonzáskörzete fokozottan veszélyeztetett belvíz által. Nagyobb esőzések és hóolvadás után a belvíz gyakran elönti a földeket és az alacsonyabban fekvő utcákat, lakóépületeket. Az elmúlt 10 évben 25 alkalommal kellett II. vagy III. fokú készültséget elrendelni, több mint 1000 házat kellett felújítani, újraszigetelni, mintegy 900 lakóingatlan volt ideiglenesen lakhatatlan. A károk helyreállítása 764 millió Ft-ba került, melyből 125 millió Ft az önkormányzatot, 639 millió Ft pedig az állam költségvetését terhelte.

A belvíz ellen - elsősorban - megfelelő belvízelvezető-rendszerrel lehet védekezni. A városban vannak árkok, a lakókra azonban jelentős terhet ró azok karbantartása. Ahogyan sok más kisváros, Kisújszállás anyagi helyzete is rossz, szűkösek a keretei, így önerőből nem tudja a jelenlegi rendszert felújítani, korszerűsíteni. Így sok más programhoz hasonlóan erre is pályázott a város.    

 

A városban 2010-2011. években valósul meg a település DK-i és DNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója. A beruházás címe „Kisújszállás belvízelvezető rendszerének rekonstrukciója a lakhatási és termelési feltételek megteremtése érdekében", kódszáma ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0004, összköltsége 543 855 134,- Ft, amelynek 85,5%-át az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja.

Kisújszállás déli területeit érintő beruházáshoz illeszkedően 2009. évben került kidolgozásra a városi északi öblözetek csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciójára irányuló koncepció, melynek tartalma, valamint a monitoring mutatók minden tekintetben oly módon kerültek meghatározásra, hogy a projekt céljai megegyezzenek az Észak-alföldi Regionális Operatív Program felhívásáéval, illetve illeszkedjen a releváns regionális és kistérségi fejlesztési programokhoz.

Az infrastrukturális fejlesztés eredményessége érdekében a belvízelvezetés öblözeti szinten került megtervezésre, biztosítva a problémák rendszerszemléletű, lokális megoldásának lehetőségét.

A pályázat keretében a város északkeleti és északnyugati belvízelvezető öblözeteinek rekonstrukciója tervezett oly módon, hogy a legveszélyeztetettebb utcákon kerüljön felújításra a csapadékvíz elvezető rendszer.

A beruházásnak köszönhetően csökken a rendkívüli esőzések esetén fellépő veszélyhelyzet mértéke, súlyossága. (Az önerőből elkészülő teljes belvízelvezető rendszer kiépítésével teljesen megszűnhetnek a rendkívüli időjárás következményeként jelentkező problémák.)

A támogatott projekt keretében ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett terület nagysága 127,45 hektár, az épített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza 9,705 km, a projekt keretében átépítésre kerülő átemelő műtárgyak  száma 2 db, illetve ár- és csapadékvíz, belvízkároktól megvédett lakosság 964 fő.

A beruházás összköltsége 424.864.704. Ft, amelynek 70,61%-át, azaz 300 millió forintot az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyertese az OMS Magyarország Kft. lett, míg a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat Karancsi Szilárd (Invesztációs 2000 Kft.) látja el.

Galéria megtekintése

A projekt főbb adatai

 

A projekt címe: „Kisújszállás ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója I. ütem"

A projekt azonosítószáma:  ÉAOP-5.1.2/D_2-9-2009-0011

Kedvezményezett:
Kisújszállás Város Önkormányzata
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Tel/fax.: +36 (59) 520228

Közreműködő Szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet
4028 Debrecen, Simonyi utca 14.
Tel.: +36 (52) 501102
Fax.: +36 (52) 524770

Kivitelező:
OMS Magyarország Kft.
2890 Tata, Bacsó Béla út 37.
Tel/fax.: +36 (34) 487869

Műszaki ellenőr:
Invesztációs 2000 Kft.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g.
Tel.: +36 (56) 390431
Fax.: +36 (56) 590692

 

A beruházás összköltsége:

424.864.704.- Ft

EU és Magyar Állam támogatása:

300.000.000.- Ft (70,61%-os támogatási intenzitás)

Munkák kezdete:

2011. január 12.

Az építés várható befejezése:

2011. június 21.

A projekt tervezett időtartama:

2010. október 22. - 2011. augusztus 30.

Amennyiben a beruházással kapcsolatban érdeklődik, vagy bejelentést kíván tenni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Osztály (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. I. emelet 25.)

         Dr. Kui Gábor osztályvezető                  

         Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintéző     +36 (59) 520228

         Máté Ottó műszaki menedzser                +36 (70) 3621793

OMS Magyarország Kft.
2890 Tata, Bacsó Béla út 37.

         Kecskés Balázs projektfelelős                  +36 (30) 7606986

         Macska Ferenc műszaki munkatárs        +36 (30) 3393660

Invesztációs 2000 Kft.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g.

         Karancsi Szilárd műszaki ellenőr             +36 (30) 9387130