Ösztöndíjpályázatok
 

 Városi Ösztöndíj Alapítvány

 

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá lehetőségeihez mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány.

A Városi Ösztöndíj Alapítvány kuratóriuma több szempontot vesz figyelembe a pályázatok elbírálásakor: elsősorban a hallgatók tanulmányi eredményét, szociális helyzetét és az iskolatípust (egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy mesterképzés). Sikeres pályázat esetén az alapítvány egyszeri támogatást nyújt.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- eredeti iskolalátogatási igazolás a pályázóról és közoktatási intézmény(ek)ben tanuló, vele egy háztartásban élő hozzátartozóról,

- az elmúlt, lezárt tanulmányi év, illetve félév eredményéről szóló hivatalos igazolás (bizonyítvány- vagy indexmásolat, ill. elektronikus rendszerből kinyomtatott igazolás)

- jövedelemigazolás a pályázati adatlap mellékletében szereplő módon,

- vagyonnyilatkozat, ha a pályázó nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

 

A pályázatok benyújtásának határideje: november 7.

A Városi Ösztöndíj pályázati űrlapja:

Pályázati űrlap

 

(Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)

Vagyonnyilatkozat

 

 

* * *

 

 

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Önkormányzatunk idén is csatlakozott e pályázati rendszerhez, így Kisújszálláson is meghirdette a pályázatokat.

A pályázati kiírások a Városháza portáján, a 27-28. sz. irodában vehetők át, vagy letölthetők innen, a városi honlapról.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét arra, hogy a pályázatok benyújtásának előfeltétele, hogy adataikat az erre kialakított rendszerben elektronikusan regisztrálják.

A pályázók további információkat a www.bursa.hu honlapról, a pályázati adatlapokról, illetve a pályázati kiírásból tudhatnak meg. Fontos, hogy a pályázati kiírást a városi honlapról töltsék le vagy a Városházán vegyék át, mert a pályázathoz szükséges mellékletek ezen kiírásban szerepelnek. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos  információkkal a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályának munkatársai szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére (Városháza 27-28. sz. iroda, telefon: 59/520- 246).

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. november 7.

 

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

 

 (Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)

Vagyonnyilatkozat űrlap (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM részesülőknek)