Szavazatszámláló Bizottság megbízott tagjának bejelentése
 

2016. október 2. népszavazás

HATÁRIDŐ: 2016.szeptember 16. 16:00

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 68.§ (3) bekezdése értelmében:

„A szavazatszámláló bizottságba,… a kezdeményezés szervezői két közös tagot, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok két-két tagot bízhatnak meg.”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30.§-a alapján az SZSZB megbízott tagját a HVI vezetőjénél kell bejelenteni, legkésőbb – jelen népszavazás esetében – 2016. szeptember 16. 16:00-ig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell: a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

A megbízott választójogát a választási iroda ellenőrzi. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a HVI vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

A Ve. 18.§ (2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja:

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

 

A Kisújszállási Helyi Választási Iroda elérhetősége: 5310, Kisújszállás Szabadság tér 1.