Kisújszállás a Te otthonod!
 

Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása
a „Kisújszállás a Te otthonod"
elnevezésű projekt keretében ingatlan bérbeadására

Kisújszállás Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

Tetőtéri alaprajz

Együttműködő partnerek

* * * * *

Életpálya tervezést segítő szolgáltatások, önéletrajz írása, állásinterjúra felkészítés, egyéni tanácsadás keretében

Felhívás

* * * * *

Kisújszállás Város Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 kódszámú projekt keretében lehetősége nyílik új támogatási forma bevezetésével segíteni a fiatalok letelepedését, lakásszerzését, felsőfokú iskolai végzettség és szakmai végzettség megszerzését valamint helyben történő, hosszú távú munkavállalásukat. Az önkormányzat a projekt keretében rendezvényeket tart, ösztönző támogatásokat és szolgáltatásokat nyújt a 18 és 35 év közötti fiatalok számára annak érdekében, hogy reális alternatívává váljon a városban maradás, illetve a Kisújszállásra költözés.

 

Tartós letelepedési támogatás

A tartós letelepedési támogatást 2018. március 1. napjától olyan, kisújszállási lakóhellyel rendelkező házaspárok vehetik igénybe, akiknél a házastársak mindegyike 18. életévét betöltötte, de 36. életévét még nem töltötte be, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek.

44/2011. (XI. 30.) az első lakáshoz jutók támogatásáról

* * * * *

Városi ösztöndíj hiányszakmát tanulóknak

A felsőfokú iskolai végzettség és szakmai végzettség megszerzésének támogatását azon, 18. életévüket már betöltött, de 36. életévüket még be nem töltött kisújszállási fiatalok vehetik igénybe, akik az önkormányzat által hiányszakmaként elismert képzettséget nyújtó felsőoktatási vagy szakmai képzésben vesznek részt, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek.

6/2018. (II. 27.) a városi ösztöndíjról

* * *

Képzési támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása,
hiányszakmák támogatása

Képzési támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása és hiányszakmák támogatása iránti kérelmet Kisújszálláson lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket már betöltött, de 36. életévüket be nem töltött fiatalok nyújthatnak be, akik vállalják, hogy félévente 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végeznek Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél, és megfelelnek a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további feltételeknek is.

7/2018. (II. 27.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról