Archív formanyomtatványok
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés keretében a Kormány által biztosított 12 000 forint összegű, természetben nyújtott fűtőanyag-támogatásra 2018. 10. 15. napjáig nyújtható be igénybejelentés Kisújszállás Város Önkormányzatánál.

Igénylést a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások nyújthatnak be. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be formanyomtatványon, mely a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban, és városunk honlapján érhető el. Kérjük, hogy az igénylőlap kitöltése során ügyeljenek az adatok pontos közlésére! Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizni fogja, hogy a bejelentő háztartása korábban a téli rezsicsökkentésben valóban nem részesült.

A téli rezsicsökkentés keretében biztosított természetbeni támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

 

Igénybejelentő nyilatkozat

Kormányhatározat

 

* * * * *

 

Adatlap szavazatszámláló bizottsági tagságra, póttagságra történő jelentkezésre

TÁJÉKOZTATÁS a szünidei gyermekétkeztetésről

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Javaslati nyomtatvány a Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekre

CIVIL SZERVEZETEK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ÜTEMTERVE

 

Pályázati adatlap önkormányzati tulajdonú termőföldek bérletére

 

Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés üzlet nyitva tartásáról

Bevallás talajterhelési díjhoz

Fakivágási engedélykérelem

Helyi közlekedési támogatáshoz igazgató javaslata

 


Kérelem hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátás megállapítására

Kérelem tartós letelepedés támogatásához

 

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

Kérelem helyi közlekedési támogatásra való jogosultság megállapítására tanulók részére

Kérelem birtokvédelmi eljáráshoz

Kérelem a méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítására

Kérelem anyakönyvi kivonathoz

Kérelem első lakáshoz jutók támogatásának megállapításához

Kérelem házassági névviselési forma módosításához

Kérelem közszolgáltatások díjának támogatása ellátás keretében hulladékszállítási díj fizetésének támogatásához

Kérelem kötelező zárva tartási időszakon kívüli nyitva tartásra, és nyilatkozat

Kérelem közszolgáltatások díjának támogatására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

Közterület eltérő használatának kérelme

Névváltoztatási kérelem kiskorú

Névváltoztatási kérelem nagykorú

 

Nyilatkozat egyedül élő 70. életévét betöltött személy részére

Nyilatkozat legkisebb öregségi nyugdíj összegét el nem érő jövedelmű személyek kommunális adójának mentesítéséhez

Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek

Szállásadói tevékenység megszüntetésének bejelentése

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

Túlfizetés kiutalási átvezetési kérelem

Üzlet működési engedély iránti kérelem

Üzletmegszüntetés bejelentése

Vagyonnyilatkozat

Ügyféltájékoztató

 

 

 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatói

 

Az adócsoportnál vezetett számlák számai:

- 11745080-15408710-02820000: magánszemélyek kommunális adója beszedési
                                                  számla

- 11745080-15408710-08970000: gépjárműadó beszedési száma

- 11745080-15408710-03540000: helyi iparűzési adó beszedési számla

- 11745080-15408710-03090000: idegenforgalmi adó beszedési számla

- 11745080-15408710-03780000: késedelmi pótlék beszedési számla

- 11745080-15408710-08800000: egyéb bevételek elszámolási számla

- 11745080-15408710-04400000: idegen bevétel elszámolási számla

- 11745080-15408710-03920000: talajterhelési díj beszedési számla

- 11745080-15408710-03610000: bírság, végrehajtási költség beszedési számla

- 11745080-15408710-03470000: eljárási illeték beszedési számla

- 11745080-15408710-08660000: termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó
                                                  beszedési számla

- 11745080-15408710-10110007: mezőőri járulék beszedési számla

Átvezetési / kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

************

Felhívjuk az Iparűzési adó bevallásra kötelezett ügyfeleink figyelmét arra, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 6. § -a alapján:

"Az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó vonatkozásában az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentést, bevallást, adatszolgáltatást az önkormányzat www.kisujszallas.hu internetes honlapján közzétett nyomtatványon, kizárólag elektronikus úton teljesítheti az adószámmal rendelkező adózó, míg a magánszemélyek kommunális adója esetén a bevallás elektronikus úton is teljesíthető."

*************

 ÁNYK nyomtatványok

 

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2017-os évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2016-os évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2016-os évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2015-ös évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2014-es évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén a 2013-as évre

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű tevékenység esetén a 2018. évig

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű tevékenység esetén a 2019. évtől

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bejelentkezés, Változás-bejelentés az önkormányzat adóhatóságához

Bevallás az idegenforgalmi adóról

Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Bevallás magánszemély kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

************

Gépjáműadó:

Gépjárműadó 2011 (nyomtatható)

Gépjárműadó 2011 (kitölthető)

Gépjárműadó 2013 (nyomtatható)

Gépjárműadó 2013 (kitölthető)

Helyi iparűzési adó:

Nyilatkozat

BEJELENTKEZÉS, változás-bejelentés (kitölthető)

BEJELENTKEZÉS, változás-bejelentés (nyomtatható)

Kitöltési útmutató helyi iparűzési adóhoz 1

Kitöltési útmutató helyi iparűzési adóhoz 2

Helyi iparűzési adó (nyomtatható)

Kitöltési segédlet - elektronikus iparűzési adó kitöltő rendszer

Helyi iparűzési adó 2008 (kitölthető)

Helyi iparűzési adó 2009 (nyomtatható)

Helyi iparűzési adó 2009 (kitölthető)

Helyi iparűzési adó 2010 (nyomtatható)

Helyi iparűzési adó 2010. (kitölthető)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2010 (nyomtatható)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2010 (kitölthető)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2011 (kitölthető)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2011 (nyomtatható)

Ideiglenes iparűzési adó 2011 (kitölthető)

Ideiglenes iparűzési adó 2011 (nyomtatható)

Helyi iparűzési adó 2011 (kitölthető)

Helyi iparűzési adó 2011 (nyomtatható)

Helyi iparűzési adó 2012 (kitölthető)

Helyi iparűzési adó 2012 (nyomtatható)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2012 (kitölthető)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2012 (nyomtatható)

Helyi iparűzési adó e-nyomtatvány 2011: HIPA_2011

Helyi iparűzési adó e-nyomtatvány 2012: HIPA_2012

Meghatalmazás az elektronikus ügyintézéshez

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2013 (kitölthető)

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése 2013 (nyomtatható)

Telekadó:

A telekadóról szóló rendeletet Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. augusztus 31-ei határidővel hatályon kívül helyezte.


Építményadó:

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról (főlap)

BETÉTLAP a reklámhordozó utáni építményadóról


Kommunális adó:

Kommunális magán (nyomtatható)

Kommunális magán (kitölthető)

Kommunális magán 2013 (nyomtatható)

Kommunális magán 2013 (kitölthető)

Nyilatkozat az öregségi nyugdíj legkisebb összegét el nem érő jövedelmű személynek a magánszemélyek kommunális adójának mentesítéséhez

Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő személynek a magánszemélyek kommunális adó kedvezményhez

Idegenforgalmi adó:

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2010 (kitölthető)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2010 (nyomtatható)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2011 (kitölthető)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2011 (nyomtatható)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2012 (kitölthető)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2012 (nyomtatható)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2013 (kitölthető)

Idegenforgalmi vendégéjszaka 2013 (nyomtatható)

Idegenforgalmi adó, adómentességi nyilatkozat 2014.

Mezőőri járulék:

Változás bejelentés

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj (kitölthető)

Talajterhelési díj 2011 (nyomtatható)

Talajterhelési díj 2012 (kitölthető)

Talajterhelési díj 2012 (nyomtatható)

Termőföld bérbeadás:

Termőföld bérbeadó 2012 (kitölthető)

Termőföld bérbeadó 2012 (nyomtatható)

Termőföld kifizető 2012 (kitölthető)

Termőföld kifizető 2012 (nyomtatható)

Termőföld bérbeadó 2011 (kitölthető)

Termőföld bérbeadó 2011 (nyomtatható)

Termőföld kifizető 2011 (kitölthető)

Termőföld kifizető 2011 (nyomtatható)

Termőföld bérbeadó 2010 (nyomtatható)

Termőföld kifizető 2010 (nyomtatható)

Termőföld kifizető (nyomtatható)

Termőföld bérbeadó (nyomtatható)

Termőföld bérbeadás bérbeadó (kitölthető)

Termőföld bérbeadás kifizető (kitölthető)

Adóbevallási nyomtatványok: adóbevallás 2007

A lap
B lap
C lap
D lap
E lap
F lap
G lap

Termőföld kifüggesztés

 

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

KIVONAT a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényből