Koncepciók
 

LAKÁSKONCEPCIÓ

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 30-i ülésén fogadta el a város lakáskoncepcióját. A koncepció készítésének célja, hogy az önkormányzat a településfejlesztés során kapjon valós képet a város lakásállományáról, a lakások jellemzőiről. Ebből a kiindulópontból - összefüggésben a településfejlesztési koncepcióval, a helyi építési szabályzattal, valamint a gazdasági programmal - ki lehet alakítani azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek támogatják a város gazdasági fejlődését.

 

Kisújszállás város lakáskoncepciója 2020.

 

* * * * *

 

PARKOLÁSI KONCEPCIÓ

A Képviselő-testület elfogadta Kisújszállás parkolási koncepcióját, melynek célja a város jelenlegi parkolási területeinek feltérképezése, ezzel együtt a távlati parkolásfejlesztési lehetőségek kutatásának megalapozása volt. A koncepció a parkolás vonatkozásában részletesen bemutatja a város jelenlegi helyzetét, és konstruktív parkoláspolitikai alapelvek szerint vizsgálja az új, illetve a meglévő parkolóhelyek kialakításának és fejlesztésének lehetőségeit. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a legtöbb parkolási probléma a szabálytalanul igénybe vett várakozóhelyek használatából adódik.

 

Kisújszállás város parkolási koncepciója 2020.