Közbeszerzés
 

 

ELJÁRÁSOK

A Szociális Otthon energetikai megújítása

Közbeszerzési dokumentum

Közbeszerzési dokumentum

Megrendelői követelmények

Tervek

Kiegészítő tájékoztatás

 

 

Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Tervek

Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson
ismételt eljárás

 

 

Főzőkonyha építése

Kiegészítő tájékoztatás

Árazatlan költségvetés

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Megrendelői követelmények

Tervek

Dokumentáció kiegészítés

Dokumentáció kiegészítése

Felhívásmódosítás

 

 

Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson

2017. évi zárszámadás

Írásbeli összegezés

Végső bontási jegyzőkönyv

Adatszolgáltatás

Bontási jegyzőkönyv

Dokumentáció kiegészítés

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Tervek

 

 

Veres Péter és Betyár utcák felújítása

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Árazatlan költségvetés

Kisújszállás, Betyár utca útburkolat-felújítás kiviteli terve

Kisújszállás, Veres Péter utca útburkolat-felújítás kiviteli terve

Bontási jegyzőkönyv

 

 

Városháza energetikai megújítása

Kísérőlevél módosításhoz

Eljárást megindító felhívás módosított

Kiegészítések, módosítások

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Tervek

 

 

Erzsébet királyné liget megújítása tárgyú eljárás

Összegezés az ajánlatokról

Végső ajánlatok bontási jegyzőkönyve

Bontási jegyzőkönyv

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum 1. módosítása

Kiegészítő tájékoztatás

Költségvetés főösszesítő

 

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Összesítő költségvetés

Árazatlan költségvetés

KISÚJSZÁLLÁS, A ZÖLD VÁROS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ LIGET NÖVÉNYZET REKONSTRUKCIÓK KIVITELI TERVE

 

 

Süsü 2. tematikus játszótér építése tárgyú eljárás

Írásbeli összegezés módosítása

Írásbeli összegezés javítása

Írásbeli összegzés

Bontási jegyzőkönyv

Adatszolgáltatás

Süsü 2. Eljárást megindító felhívás

Süsü2. Közbeszerzési dokumentum

Árazatlan költségvetés

Süsü 2. Környezetrendezési engedélyezési és kiviteli terv

Süsü 2. Árazatlan költségvetés

Címlap

Műleírás

tartalomjegyzék

Helyszínrajz

Környezetrendezés

Burkolatkitűzés

Íves út kitűzés

Gumiburkolat kitűzés

Eszközkitűzés

Növénykitűzés

játszóeszközök leírása

Tervezői nyilatkozat

Gumimennyiségek

Versek

 

 

Süsü tematikus játszótér építése tárgyú eljárás

Eljárást megindító felhívás

Dokumentáció

Címlap

Műleírás

tartalomjegyzék

Helyszínrajz

Környezetrendezés

Burkolatkitűzés

Íves út kitűzés

Gumiburkolat kitűzés

Eszközkitűzés

Növénykitűzés

játszóeszközök leírása

Tervezői nyilatkozat

Gumimennyiségek

Árazatlan költségvetés

Versek

Bontási jegyzőkönyv

Felhívott gazdasági szereplők adatai

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

 

"Főzőkonyhai eszközök beszerzése a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 projektben"

tárgyú eljárás:

eljárást megindító felhívás

dokumentáció

árazatlan költségvetés

1. Kiegészítő tájékoztatás

Írásbeli összegezés

 

Kisújszállás Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást folytat le. A Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásra négy gazdasági szereplő került közvetlenül felkérésre.

A Kbt. 39. § (1) bekezdése értelmében azonban ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.

A fentiek értelmében kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásra - az ajánlattételre felkért négy gazdasági szereplőn kívül - ne nyújtsanak be ajánlatot.

Eljárást megindító felhívás

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok elérésének módja:

Kérjük, hogy az egyéb dokumentumok megküldése iránti kérésüket küldjék meg a zaharan.lilla@kisujszallas.hu e-mail címre. A kért dokumentumokat elektronikus úton, teljeskörűen és térítésmentesen megküldjük a megadott e-mail címre.

 

 

Út- és parkolóépítés Kisújszálláson tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása Kisújszállás, Kenderes és Ecsegfalva településeken tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A kisújszállási Néprajzi Kiállítóterem iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2./08-1) tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A kisújszállási Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő területén ifjúsági szálláshely kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás

Árubeszerzés megvalósítása az „Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése" tárgyú projekt (ÉARFT-CÉDE2009) keretében tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Kisújszállás Város Önkormányzatának sikeres pályázatai vonatkozásában számítástechnikai-informatikai és egyéb irodai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Kisújszállás DK- és DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója tárgyú beruházás (ÉAOP-5.1.2./D) mûszaki ellenõri feladatainak teljes körû ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A Szabadság téri lakótelepi, az Ifjúság úti és az Iskola utcai játszóterek rekonstrukciója Kisújszálláson tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-innovatív intézményekben címû (TÁMOP-3.1.4/08/2.) projekt keretében számítástechnikai-informatikai és egyéb irodai eszközök beszerzése Kisújszállás egyes közoktatási intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-innovatív intézményekben címû (TÁMOP-3.1.4/08/2.) projekt keretében oktatási, továbbképzési szolgáltatás nyújtása Kisújszállás egyes közoktatási intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

Kisújszállás Város közterületein lévõ utak, járdák felújítása és építése tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

EGYÉB DOKUMENTUMOK

Előzetes vitarendezés - Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ funkcióbővítő megújítása

Előzetes vitarendezési kérelem - Kisújszállás város 2014. évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. ütemben, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz kivitelező kiválasztása

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ mozi- és színpadtechnikai eszközeinek beszerzése

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ fény- és hangtechnikai valamint mozi-és színháztechnikai eszközeinek beszerzése

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ fény- és hangtechnikai valamint mozi-és színháztechnikai eszközeinek beszerzése