Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról
2010. február 3.

Az Országos Választási Iroda a 2010. évi országgyűlési képviselők választásáról lakossági tájékoztató anyagot állított össze, melyet minden háztartásba eljuttatunk. Mi csak azokat az információkat közöljük, melyeket a központi tájékoztatás nem tartalmaz, illetve helyi sajátosságokra hívjuk fel a figyelmet.

 

 

  A Magyar Köztársaság Elnöke a III-1/00282/2010. számú határozatában kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának időpontját. Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első fordulójára 2010. április 11-én (vasárnap), második fordulóra -amennyiben az első forduló nem érvényes és eredményes - 2010. április 25-én (vasárnap) kerül sor.

  Az Országgyűlés 386 képviselőből áll, akik közül 176 egyéni választókerületben, 152 területi listán, 58 mandátum az országos listáról kerül kiosztásra.

 

  Kisújszállás az országgyűlési képviselő választáson - Kétpó, Mesterszállás, Mezőtúr és Túrkeve településekkel együtt - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 6. számú választókerületbe tartozik. A területi választókerület Jász-Nagykun-Szolnok megye.

  Az egyéni választókerületben az első forduló érvényes, ha a szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. Eredményes, ha a jelölt az megkapta az érvényes szavazatok több mint a felét. A területi választókerületben az első forduló érvényes, ha a szavazáson a választópolgároknak több mint a fele részt vett.

Ki szavazhat?

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik.

Ki nem szavazhat?

Aki jogerős bírói ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntető eljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Hol tekinthető meg a névjegyzék?

A névjegyzéket 2010. február 10-től február 17-ig közszemlére kell tenni.  A névjegyzék ebben az időszakban, munkaidőben a Városháza földszint 4. és 5. számú irodájában (Okmányiroda) megtekinthető.

A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt - a névjegyzék közszemlére tételének időtartama alatt - lehet kifogást benyújtani, a kifogásról a Helyi Választási Iroda vezetője legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.

Mikor kézbesítik az értesítőket és ajánlószelvényeket?

A választópolgárt a névjegyzékbe vételről február 8. és február 12. közötti időpontban, az értesítő megküldésével értesítjük. Az értesítőkkel együtt a választópolgár az ajánlószelvényt és a választással kapcsolatos szórólapot is megkapja. A választási küldeményt a helyi posta kézbesíti.

Ha az értesítőn feltüntetett adatai tévesek kérjük forduljon az Okmányirodához (Városháza földszint 5. számú iroda).

Hogyan lehet jelöltet ajánlani?

A választópolgárok zaklatása nélkül, az ajánlószelvény kitöltésével, március 19-én 16.óráig lehet jelöltet ajánlani. Fontos, hogy az ajánlószelvényt a választópolgár saját kezűleg írja alá. A jelöléshez legalább 750 választópolgár ajánlása szükséges. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az a választópolgár, aki az első fordulót követően, de a második fordulót megelőzően tölti be 18. életévét zöld színű értesítőt kap, amelyhez nem tartozik ajánlószelvény, mivel az ajánlás időszakában még nincs választójoga, ezért nem ajánlhat jelöltet.

Hol nem lehet ajánlószelvényt gyűjteni?

Munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, a tömegközlekedési eszközön, állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Hogyan szavazhat, aki lakóhelyétől a szavazás napján távol van?

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől  - Városháza földszint 4. és 5. szobájában - igazolást kérhet. Az igazolást - a választás első és második fordulójára egyaránt  - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb  2010. április 9-én 16 óráig lehet kérni, ajánlott levélben pedig úgy lehet, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, illetve az Okmányirodában (földszint 4. és 5. számú iroda).

Mit kell tudni a kampányról?

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától április 11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órától április 25-én 19.00 óráig tilos.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kommunikációról szóló 13/2007. (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján:

Az önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásához használt épületekben - kivéve a Művelődési és Ifjúsági Központ használatában lévő épületeket - politikai pártok rendezvényt nem tarthatnak, részükre bérbe, használatba helyiség nem adható a következő kivétellel:

 • A választási és népszavazási kampányrendezvények megtartásához - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati költségvetési szervek helyiséget azonos feltételekkel, térítés ellenében biztosíthatnak.
 • A Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos.

Az Önkormányzat hírlevelében, kiadványaiban politikai pártok nem publikálhatnak, nem hirdethetnek. Az Önkormányzat tulajdonában lévő hirdetőtáblák politikai pártok részére bérbe, használatba nem adhatók, azokon politikai pártok hirdetései nem helyezhetők el, kivéve a választási, népszavazási kampány időszakát, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ használatában lévő hirdetőtáblákat.

Választási kampány céljára a következő helyeken kerültek elhelyezésre választási hirdetőtáblák, melyeken a jelöltek és a jelölőszervezetek ingyenesen, egymás hirdetményeit tiszteletben tartva helyezhetik el plakátjaikat:

 • ABC előtti parkban
 • A Széchenyi utcán lévő Tájháznál
 • Béla király út Árpád utca sarkon lévő boltnál
 • Petőfi út Kígyó utca sarkon lévő boltnál
 • Nyár utca Baross utca sarkon lévő boltnál
 • Vásárcsarnok előtt
 • Munkácsy úti boltnál (Gyöngy presszó)
 • Győrffy úti boltnál
 • Győri úti boltnál a bolt előtti parkolóban
 • Kossuth Lajos úton a Kossuth Általános Iskolánál
 • Ifjúság útján az Óvodánál
 • A Mészáros utcán a Kurucz bolt mellett,
 • a BORSZA Gázszerelési és Kereskedelmi Bt.-nél

 

Hol szavazhatunk Kisújszálláson?

1.      számú szavazókör Művelődési és Ifjúsági Központ Deák F. u. 6

(Ebben a szavazókörben szavaznak azok a választópolgárok is akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Kisújszállás település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek. )

2.      számú szavazókör 48-as Olvasókör, Kígyó u. 35.

3.      számú szavazókör Nagykun-2000 Mg. Zrt. Petõfi u.20-22

4.      számú szavazókör Lobogó 98 Kft., Esze Tamás utca 23/A

5.      számú szavazókör Kossuth Lajos Ált. Iskola, Rákóczi u. 1.

6.      számú szavazókör Petõfi Óvoda, Széchenyi utca 9.

7.      számú szavazókör Sásastó úti Óvoda Sásastó u. 5.

8.      számú szavazókör Béla Király úti Óvoda Béla Király u.67.

9.      számú szavazókör Civil Ház, Vásár u. 16.

10.  számú szavazókör Bocskai Óvoda, Bocskai utca 43.

11.  számú szavazókör Kádas György Általános Iskola és Gy. O. Bajcsy-Zs. 37.

12.  számú szavazókör Szociális Gondozási Központ Téglagyár u.10.

 

A szavazókörök területi leírása az Okmányirodában (földszint 4. és 5. számú iroda) megtekinthető.

 

Információ

 A választással, szavazással kapcsolatos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk a választópolgárokat a Kisbíró hírlevélen, a honlapon és a Városháza hirdetőjén keresztül.

 

A Helyi Választási Iroda

vezetője          Dr.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, elérhető: Városháza emelet 20. számú iroda, email cím: jegyzo@kisujszallas.hu, telefonszám: 59/520-230.

helyettese:     Kacsó Sándorné aljegyző, elérhető: Városháza emelet 20. számú iroda, email cím: szervezes@kisujszallas.hu, telefonszám: 59/520-233.

 

A választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszervek tájékoztatása érdekében a Helyi Választási Iroda a Városháza emelet 20-as szobájában információs szolgálatot működtet, ahol telefonon  ( 59/520-230, 520-232, 520-233) vagy  személyesen munkaidőben bárki érdeklődhet.

A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján www.kisujszallas.hu címen, Választás 2010./OGY menüpont alatt rendszeresen választási  tájékoztatást, hirdetményt, közleményt tesz közzé.

 

Kisújszállás, 2010. február 2.

Helyi Választási Iroda

       Kisújszállás

 

 

« vissza