Kisújszállási móriczosok Székelyföldön
2010. május 31.

                                          "Legyünk büszkék őseinkre!
                                           Székely-magyar hőseinkre!
                                           Tanítsuk meg ifjainkat
                                           Ilyen hazaszeretetre!"

                                               - Nagybaconi Zsigmond László -

    Az Apáczai Közalapítvány által ez év januárjában meghirdetett pályázat eredményeként a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 72 informatikai és közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolás tanulója, valamint az iskola 8 pedagógusa egy tartalmas székelyföldi kiránduláson vett részt május 14-18. között. Mint arra a pályázat címe („Szakma és kultúra Székelyföldön - szakközépiskolások erdélyi kirándulása") is utal, az utazás célja kettős volt: megismerni egyrészt a határon túli magyarság életét és kulturális értékeit, másrészt szakmai programok révén betekintést nyerni a külhoni magyarok gazdasági mindennapjaiba. E kettős célkitűzést szem előtt tartva került sor a programok kialakítására. A 2.554.000 Ft-ból megvalósuló pályázat, olyan lehetőséget jelentett diákoknak és pedagógusoknak egyaránt, ami más forrásból valószínűleg nem lett volna előteremthető. Ennek révén a hátrányos helyzetű diákok is lehetőséget kaptak egy erdélyi körútra.

    Május 14-én a hajnali órákban vette kezdetét a kirándulás. Délelőtt Kolozsvár nevezetességeivel ismerkedtek a diákok, megtekintették a Szent Mihály templomot, Mátyás király szülőházát, a Bolyai Egyetemet, és a Farkas utcai református templomot is. Délután Marosvásárhely látnivalói következtek: a Teleki Téka, a Bólyai Líceum, valamint a város főtere. A diákok vendéglátásáról a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai és munkatársai gondoskodtak, a székelyekre jellemző szívélyes vendégszeretettel.

    A szakmai programot az ötnapos tanulmányút során részben a székelyudvarhelyi és kézdivásárhelyi kiállításon és vásáron való részvétel jelentette, ahol közgazdasági szakközépiskolások megismerkedhettek a Székelyföld vállalkozásainak marketing tevékenységével, üzleti ötleteivel és képet kaptak a régió termékpalettájáról, ami sok esetben épít a magyarság hagyományaira és nemzettudatára. Több helyszínen (Alsócsernátoni Népfőiskola, Gábor Áron Múzeum) gazdaságtörténeti áttekintést is kaptak az egykori és a ma is működő kézműves és kisipari technológiákból. Az informatikai szakközépiskolásoknak a szakmai ismeretek bővítését egyrészt a kiállításokon látott informatikai eszközök és alkalmazások megtekintése jelentette, másrészt a tanulók bepillantást nyerhettek két középiskola informatikai oktatási rendszerébe is.

    Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a kirándulókat, ennek ellenére szinte minden tervezett program megvalósítására sor kerülhetett. Az utazás során felkeresett székelyderzsi unitárius erődtemplom Árpád-kori épületével, freskóival, a falu lakossága által ma is használt élelmiszerraktárával méltán lett a világörökség része. Felemelő élmény volt Nyergestetőn a kisújszállásiak kopjafájának megkoszorúzása, a Himnusz hangjai mellett, az 1848-49-ben elesett hős székelyekre emlékezve. A Gábor Áron emlékét hűségesen ápoló Kézdivásárhelyen megtekintették a róla elnevezett múzeumban a helyi céhes ipar történetét bemutató gazdag gyűjteményt, a 48-as helyi emlékeket és a helyi művészeti iskola kiállítását. 600 km-t kellett utazni ahhoz, hogy egy másik kisújszállási meséljen a székely önazonosságról, a magyarság Kárpát-medencében betöltött szerepéről és feladatairól. Haszmann Pál azon túl, hogy az Alsócsernátoni Népfőiskola lelkes szervezője, az ottani múzeum anyagának gyűjtője és gazdája, egyben Kisújszállás város tiszteletbeli polgára is.

    Varázslatos gyimesi tájakon keresztül vezetett az út a történelmi Magyarország egykori határához, ahol az ott álló hajdani 30-as vasúti őrház felújítója és gyűjteményének gondozója beszélt a trianoni döntést követő történelemről.

   Hazaúton Segesvár Petőfi-emlékei mindenki számára újra felidézték a 49-es csata eseményeit és a költőről irodalomból és történelemből tanultakat. Érdekes színfolt volt a Nagyenyedi Iskolamúzeum megtekintése, ahol sok oktatástörténeti érdekesség volt látható.

    A kiránduláson résztvevők köszönettel tartoznak az iskola egykori diákjának, Erdély kiváló ismerőjének, Nagy Istvánnak, aki az utazást megelőző Határtalanul! órán is szakértőként működött közre, de vállalta, hogy idegenvezetőként a csapattal tart és szakavatott kalauza lesz diákoknak és pedagógusoknak egyaránt.

    Köszönet illeti azt a nemes kezdeményezést, amelyet az Apáczai Közalapítvány pályázati lehetősége jelentett, hiszen ennek révén nemcsak egy egyszerű határon túli kirándulás kerülhetett megszervezésre, hanem kiszélesedhetett a diákok látóköre, erősödhetett magyarságtudata, és megtapasztalhatták, hogy a Kárpát-medence nem csak a határon belül élő tízmillió magyar ember hazája. A kirándulás tapasztalatait a jövő héten összegzik a résztvevők egy képes élménybeszámoló keretében.

A tanulmányútra az Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL! programja keretében került sor. Az Apáczai Közalapítvány 2.554.000 Ft összeggel támogatta az utazást. A kiutazó diákok száma: 72 fő informatikai és közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolás tanuló. Az utazás célterülete: Erdély, elsősorban Székelyföld.

    Május 14-én a hajnali órákban vette kezdetét a kirándulás. Délelőtt Kolozsvár nevezetességeivel ismerkedtek a diákok, megtekintették a Szent Mihály templomot, Mátyás király szülőházát, a Bolyai Egyetemet, és a Farkas utcai református templomot is. Délután Marosvásárhely látnivalói következtek: a Teleki Téka, a Bólyai Líceum, valamint a város főtere. A diákok vendéglátásáról a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai és munkatársai gondoskodtak, a székelyekre jellemző szívélyes vendégszeretettel.

    A szakmai programot az ötnapos tanulmányút során részben a székelyudvarhelyi és kézdivásárhelyi kiállításon és vásáron való részvétel jelentette, ahol közgazdasági szakközépiskolások megismerkedhettek a Székelyföld vállalkozásainak marketing tevékenységével, üzleti ötleteivel és képet kaptak a régió termékpalettájáról, ami sok esetben épít a magyarság hagyományaira és nemzettudatára. Több helyszínen (Alsócsernátoni Népfőiskola, Gábor Áron Múzeum) gazdaságtörténeti áttekintést is kaptak az egykori és a ma is működő kézműves és kisipari technológiákból. Az informatikai szakközépiskolásoknak a szakmai ismeretek bővítését egyrészt a kiállításokon látott informatikai eszközök és alkalmazások megtekintése jelentette, másrészt a tanulók bepillantást nyerhettek két középiskola informatikai oktatási rendszerébe is.

    Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a kirándulókat, ennek ellenére szinte minden tervezett program megvalósítására sor kerülhetett. Az utazás során felkeresett székelyderzsi unitárius erődtemplom Árpád-kori épületével, freskóival, a falu lakossága által ma is használt élelmiszerraktárával méltán lett a világörökség része. Felemelő élmény volt Nyergestetőn a kisújszállásiak kopjafájának megkoszorúzása, a Himnusz hangjai mellett, az 1848-49-ben elesett hős székelyekre emlékezve. A Gábor Áron emlékét hűségesen ápoló Kézdivásárhelyen megtekintették a róla elnevezett múzeumban a helyi céhes ipar történetét bemutató gazdag gyűjteményt, a 48-as helyi emlékeket és a helyi művészeti iskola kiállítását. 600 km-t kellett utazni ahhoz, hogy egy másik kisújszállási meséljen a székely önazonosságról, a magyarság Kárpát-medencében betöltött szerepéről és feladatairól. Haszmann Pál azon túl, hogy az Alsócsernátoni Népfőiskola lelkes szervezője, az ottani múzeum anyagának gyűjtője és gazdája, egyben Kisújszállás város tiszteletbeli polgára is.

    Varázslatos gyimesi tájakon keresztül vezetett az út a történelmi Magyarország egykori határához, ahol az ott álló hajdani 30-as vasúti őrház felújítója és gyűjteményének gondozója beszélt a trianoni döntést követő történelemről.

   Hazaúton Segesvár Petőfi-emlékei mindenki számára újra felidézték a 49-es csata eseményeit és a költőről irodalomból és történelemből tanultakat. Érdekes színfolt volt a Nagyenyedi Iskolamúzeum megtekintése, ahol sok oktatástörténeti érdekesség volt látható.

    A kiránduláson résztvevők köszönettel tartoznak az iskola egykori diákjának, Erdély kiváló ismerőjének, Nagy Istvánnak, aki az utazást megelőző Határtalanul! órán is szakértőként működött közre, de vállalta, hogy idegenvezetőként a csapattal tart és szakavatott kalauza lesz diákoknak és pedagógusoknak egyaránt.

    Köszönet illeti azt a nemes kezdeményezést, amelyet az Apáczai Közalapítvány pályázati lehetősége jelentett, hiszen ennek révén nemcsak egy egyszerű határon túli kirándulás kerülhetett megszervezésre, hanem kiszélesedhetett a diákok látóköre, erősödhetett magyarságtudata, és megtapasztalhatták, hogy a Kárpát-medence nem csak a határon belül élő tízmillió magyar ember hazája. A kirándulás tapasztalatait a jövő héten összegzik a résztvevők egy képes élménybeszámoló keretében.

A tanulmányútra az Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL! programja keretében került sor. Az Apáczai Közalapítvány 2.554.000 Ft összeggel támogatta az utazást. A kiutazó diákok száma: 72 fő informatikai és közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolás tanuló. Az utazás célterülete: Erdély, elsősorban Székelyföld.

[-gal13281-]

« vissza