Pedagógusnap és kiváló tanulók köszöntése
2011. június 9.

A városi pedagógusnapi ünnepségre június 3-án, a városháza dísztermében került sor. Ide hívta az önkormányzat és a Pedagógusok Szakszervezetének Városi Bizottsága a város pedagógusait és a pedagógiai munkát segítő munkatársakat, valamint az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elért tanulókat. Az ünnepségen többen részesültek elismerésekben. Ekkor adták át a város Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti díjat is.

A vendégeket Molnár Imre települési képviselő, a Megyei Közgyűlés tagja köszöntötte, majd Kecze István polgármester kitüntetéseket, díjakat adott át. Az önkormányzat az Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjat idén két pedagógusnak adományozta: Ábri Kálmánné óvodapedagógusnak és Oláhné Széll Mária tanítónőnek. Önkormányzatunk felterjesztésére Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban Horváth Lászlóné tanárnő részesült. Annak emlékére, hogy pedagógusi diplomájukat ötven éve vehették át, két pedagógus részesült Aranyoklevél elismerésben: Korda Jánosné tanítónő és Monoki Pálné tanárnő.

Többen vonulnak nyugdíjba idén is, őket a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásával köszöntötte a polgármester: Ábri Kálmánné óvónőt, Lengyel Katalin kollégiumi nevelőtanárt, Kovácsné Mészáros Ágnes középiskolai tanárt, Pázmándi Lajosné diákotthoni nevelőt, Rózsavölgyiné Horti Mária tanárnőt, Végh Zoltánné és Vígh Eszter óvodapedagógusokat, valamint virággal köszöntötte Szabó Lajosné gyógypedagógust, a Kádas György Általános Iskola tanárát.
Az elmúlt tanévben végzett kiemelkedő munkáját több pedagógusnak könyvajándékkal ismerte el az önkormányzat. Tatár Jánosné gyógypedagógusnak, igazgatóhelyettesnek (Kádas-iskola) kiváló gyógypedagógiai munkáját, Kecze Jánosné tanítónőnek (Arany-iskola) kiemelkedő gyermekvédelmi munkáját, Megyeri Istvánné óvónőnek az óvodai nevelésben végzett példaértékű tevékenységét, Pokorádi Zoltánné tanítónőnek (Kossuth-iskola) pedig az alsós tanulók nevelésében-oktatásában folytatott értékes munkáját emelték ki és köszönték meg.

Galéria megtekintése

Iskoláinktól idén is sok javaslat érkezett a kiváló eredményeket elért tanulók elismerésére. Az elismerésről szóló döntéshez az alapelvet az önkormányzat idevonatkozó határozata adta, mely szerint megyei versenyen elért első három, és országos versenyen első tíz helyen végzettek elismerését szándékozik legelőszöris megtenni az önkormányzat, emellett megvan a lehetőség más, ezektől eltérő versenyeken (pl. művészeti versenyeken) elért kiváló eredmények elismerésére is. A kiemelkedő eredményekhez - tanulóknak és tanáraiknak egyaránt - könyvajándékkal és oklevéllel gratulált Kecze István polgármester. A tanulók és tanáraik, valamint eredményeik felsorolását hírlevelünkben táblázatos formában közöljük.

A pedagógusnapi ünnepségen művészeti iskolánk diákjai adtak színvonalas és szép műsort. Az ünnepség hangulatát a Városi Vonószenekar alapozta meg,  Papp László művész-tanár vezényletével. Újváriné Oros Róza tanárnő egyik tehetséges, furulyát tanuló növendékét, Demeter Orsolyát készítette fel. Horváth Istvánnak két tanítványa lépett fel: Méri Marcell klarinéton, Vince Marcell pedig szaxofonon játszott sikerrel, Orosz Balázs zongorakíséretével. Szőllőssy Gábor gitártanár szintén két tanítványát ajánlotta a közönség figyelmébe: Palágyi Imrét és Tóth Zoltánt. A Mesterné Vadas Zsuzsa hegedűs tanítványaiból álló Tücsök Zenekar olyan szépen játszott, hogy jó lett volna még tovább hallgatni őket. Végezetül Tőgyi Attila KI-ÜTŐ Együttese derűsen, vidáman, hatalmas tapsot aratva zárta az ünnepséget.

Galéria megtekintése

« vissza