Ifjúságbarát Önkormányzat
2008. november 13.

Kisújszállás Város „Ifjúságbarát Önkormányzata"

 „A képviselő-testület a gyermekekre és fiatalokra mint legfontosabb értékekre tekint" - fogalmazza meg értékrendjének alapját Kisújszállás Város Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programjában, s ez a városműködtetés gyakorlatának számtalan területén meg is jelenik.

Teljes méret
Ezeket a tevékenységeket mutattuk be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés „Ifjúságbarát Önkormányzat" címmel kiírt pályázatára benyújtott munkánkban is. Örömmel értesültünk arról, hogy a megyei közgyűlés „Ifjúságbarát Önkormányzat" kitüntető címben és 100.000 Ft díjban részesített bennünket, melyet a szociális munka alkalmából november 12-én rendezett megyei ünnepségen adtak át.

Az önkormányzati munkának szinte minden területe kapcsolódik ifjúságpolitikai témákhoz.

Az intézményi keretek (óvoda, iskolák, kollégiumok) között folyó munkában néhány éve országosan is jelentős innovatív tevékenység zajlik, melyeket az önkormányzat kezdettől fogva támogatott. Nemcsak elviekben, hanem konzorciumi partnerként és pénzügyileg is segítette a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ működését, mely az Észak-alföldi Régióban egyedül, kisújszállási központtal valósulhatott meg. Példaértékű volt az az összefogás, amellyel a sajátos nevelési igényű, majd másik pályázatban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának és együttnevelésének módszertanát tanulták és a gyakorlatba átültették a közoktatási intézményekben. Tették mindezt úgy, hogy közben a szülőket is megnyerték aktív partnernek, akik szülői klubot hoztak létre. Mindezek eredményeként mára az önkormányzat óvodájában, két általános iskolájában és egyik középiskolájában egyaránt a pedagógiai gyakorlat kedvelt és igényelt meghatározója lett a kompetencia alapú nevelés és oktatás.

A művészeti iskola kínálata is néhány éve gazdagodott a zenei mellett a képzőművészeti és a néptáncoktatással, ez utóbbinak egyik legszebb eredménye a város Nagykun Táncegyüttesének idén elnyert Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díja.

Ebben az évben először kezdeményezte az önkormányzat a júniusban lezárult tanévben a tanulmányi munkában és a sportban legsikeresebb diákok és felkészítőik városi szintű elismerését ajándékkal, ünnepség keretében. Kifejezni szándékozta ezzel a kiváló teljesítmények megbecsülését, legyen szó a szakképzésben elért eredményekről is.

Az önkormányzat szorgalmazza és anyagilag is rendszeresen támogatja közoktatási intézményeinek hagyományőrző és szabadidős programjait, valamint partnertelepülési kapcsolatait. A gyermekek és fiatalok számára szervezett nyári táborok és sportprogramok támogatói között is rendszeresen ott van az önkormányzat. A nyári táborok támogatására 2008-ban 850 ezer Ft a pályázati keretet osztott fel.

A felsőoktatásban tanulók segítésére 1992 óta Városi Ösztöndíj Alapítványt működtet, ily módon önkormányzati források mellett más forrásokat, pl. az adók 1%-ának felajánlását és magánszemélyek felajánlásait is be tudja vonni a fiatalok támogatásába. De kezdettől fogva részt vesz az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati Rendszerben is, évente mintegy húsz fiatalnak segíti így az előbbre jutását. Alkalmanként a legkiválóbb, külföldi tanulmányokat elnyert hallgatóknak külön támogatást is nyújt. 

A város közművelődési életében is jelentősek a fiatalok számára nyújtott lehetőségek: a helyi művelődési központban népszerűek a koncertek, táncos és hagyományőrző programok. Az önkormányzat rendszeres támogatója több, fiatalokat befogadó civil szervezetnek, mint például a Szabad Lovagok Rendjének, a Mellofon Fúvósegyüttesnek, a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, ezen belül egyesület városvédő táborainak, a helyi sportegyesületeknek, illetve e közösségek programjainak. Ez utóbbira jó példák a szüreti mulatságok, lovas programok, de a napokban megrendezett több napos Ligeti Sportfesztivál is. A fiatalok kulturális-közösségi kezdeményezéseinek támogatására önálló pályázati alapot hozott létre az önkormányzat a Művelődési és Ifjúsági Központ keretein belül.

A munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés a szakképzés és a végzettek elhelyezkedése szempontjából folyamatosan napirenden lévő kérdés az önkormányzati munkában. A fejlesztési lehetőségek és a térségi együttműködés érdekében  kapcsolódott be a megyei szakképzés-szervezési társulásba.

A fiatalok közéleti szerepvállalását elősegítendő a képviselő-testület városi diákönkormányzat létrehozását kezdeményezte, a megalakításra a következő hónapokban kerül sor.

Az ifjú házasok lakáshoz jutásának támogatására Kisújszállás önkormányzata évi 10 millió Ft-ot biztosít, melyből évente átlagosan 25 fiatal pár részesül 400 ezer Ft támogatásban.

Kisújszálláson példaértékű a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a települési önkormányzat kapcsolata, mely döntően a fiatalok tanulási és életkörülményeinek javításra irányul. Jó partnerség alakult ki az iskolák és a kisebbségi önkormányzat között a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok megsegítésében, a gyermekek táboroztatásában.

Az önkormányzat Kisbíró c. hírlevelében rendszeresen tájékoztatást ad a gyermekeket és az ifjúságot érintő döntésekről, eredményekről. E hírlevél és az önkormányzat évente megjelenő kalendáriuma szívesen helyet ad a fiatalok írásainak is.

Kisújszállás önkormányzatának törekvése, hogy a városban tartalmilag és tárgyi feltételekben egyaránt korszerű körülmények között biztosítsa a gyermekeknek és a fiataloknak a tanulási, szórakozási és sportolási lehetőségeket.

 Köszönjük a kitüntető címet nemcsak az ezt megítélőknek, hanem elsősorban azoknak, akik munkájukkal és ötleteikkel segítették, segítik az önkormányzatot gyermekeinkért és fiataljainkért végzett - legtöbbször önzetlen - munkájukkal.

   Kecze István polgármester

« vissza