Óvodáztatási támogatás
2009. január 17.

Azon családok esetében, ahol a szülők alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, indokolt, hogy a gyermek lehetőség szerint már hároméves korában már óvodába járjon, ezzel is elősegítve későbbi iskolai tanulmányai sikerességét. A törvény óvodáztatási támogatással ösztönzi a szülőket arra, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába.

Pénzbeli támogatást annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére lehet folyósítani, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülője a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be.

A támogatás mértéke 2009. évben első alkalommal gyermekenként húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

A képviselő-testület az óvodáztatási támogatás helyi szabályozásáról önkormányzati rendeletet alkotott, mely szerint a gyermekjóléti szolgálat, valamint a Városi Óvodai Intézmény vezetőjének véleménye, javaslata alapján az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (fsz. 6. szoba) az arra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

Nagy Tünde igazgatási osztályvezető

« vissza