Kiváló pedagógusok
2009. február 9.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány a kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismeréseként 2006-ban megalapította „Az év pedagógusa" és „Az év nevelőtestülete" címet. Az alapítvány kuratóriuma minden évben egy, a közoktatásban az utóbbi öt esztendőben kimagasló teljesítményt elért pedagógusnak, illetve nevelőtestületnek adományozza ezt az elismerést. Örömmel adunk hírt arról, hogy 2008-ban mindkét elismerés Kisújszállásra került: „Az év pedagógusa" címet Szénási László testnevelő tanár, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, „Az év nevelőtestülete" címet pedig a Városi Óvodai Intézmény nyerte el. A díjak átadására 2009. január 22-én, Szolnokon, a megyei magyar kultúra napi ünnepségen került sor. Önkormányzatunk nevében mindkét díjazottnak tisztelettel és szeretettel gratulálok. Az elismerések alapjául szolgáló tevékenységeiket az alábbiakban foglaljuk össze.

A méltatások után tekintse meg a megyei ünnepségen készült fotókat is, melyeket Dankó András készített.

2008-ban „Az év pedagógusa": Szénási László

 Szénási László több mint egy évtizedig általános iskolában tanított; az Arany János Általános Iskolában 23 évesen már igazgatóhelyettesi feladatokat kapott. Középiskolánkban 1992 óta dolgozik - korábban kollégiumvezetőként, majd a testnevelési munkaközösség vezetőjeként, 2002 óta pedig pedagógiai igazgatóhelyettesként. A hivatása iránti mély elkötelezettség jellemzi. Egyrészt folyamatosan képezi magát, másrészt mindig többet tesz, mit amennyi a pedagógussal szembeni elvárás. Tanítványai és azok szülei jó pedagógiai érzékkel rendelkező tanárnak ismerik, aki tanítványainak rendszeresen, lelkesen szervez a tanórai foglalkozások mellett szabadidős programokat.

A pedagógia legkorszerűbb eredményei iránti nyitottsága példaadó. Városunk az elsők között tesztelte és vezette be több intézményében a kompetencia alapú nevelést és oktatást, mely új módszertani alapokra helyezi a közoktatást. E folyamat elindításában kiemelkedő szerepe volt és van Szénási Lászlónak. 2004-ben az ő és pedagógustársa, Gönczi Károly munkájának köszönhetően eredményes pályázat készült az ún. TIOK (Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ) programra. Az országban 12 konzorcium részesült a kétéves (2005-2007) futamidejű projekt megvalósításához támogatásban, közülük az Észak-alföldi Régióban az általuk gondozott projekt lett a nyertes, majd pedig a megvalósításban az egyik legsikeresebb. Ennek szakmai vezetője Szénási László volt. A programnak mind szakmailag, mind pedig a különböző típusú intézmények együttműködése szempontjából értékes hozadékai vannak. A résztvevő intézményekben valóban megújult a nevelő-oktató munka gyakorlata, a gyermekek és tanulók számára élményszerűbb lett a kooperatív, együttműködésen alapuló tanulás, javult a szülőkkel való kapcsolat.

A programnak jelentős hatása volt más területekre, amelyekben Szénási László segítőkészsége, ötletgazdagsága, megszeretett tudásának, tapasztalatainak és lelkesítő erejének önzetlen továbbadása nélkülözhetetlen volt. Az eredmény további három, több tízmillió forintos költségvetésű európai uniós közoktatási projekt sikerességében megmutatkozik meg: az egyik a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó neveléséről, a másik az óvodai intézményben megvalósuló kompetencia alapú nevelésről, a harmadik pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált neveléséről szólt.

Szénási László a fenti eredmények kapcsán több kiadvány összeállításában aktívan vett részt, előadásokat tartott helyi, megyei és országos szakmai konferenciákon, valamint intézményi felkérésekre iskolákban is. Mindemellett aktív közéleti személy. Két önkormányzati ciklusban részt vett, illetve jelenleg is részt vesz az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság munkájában. Szervezője volt a felnőtt városi kosárlabda-csapatoknak, úszásoktatásokat szervez nyaranta a fiataloknak. A sportélet tárgyi feltételeinek javítása érdekében társaival együtt létrehozta a Kisújszállási Strandfürdőért Alapítványt, melynek eredményeként játszóteret építettek a strandon, de részt vett a strandröplabda-pálya és a lábteniszpálya megépítésében is. Kezdeményezője volt az ecsegfalvai vízibázis kialakításának. 2008-ban az egyik fő szervezője volt az I. Kisújszállási Ligeti Sportfesztiválnak. A legnagyobb eredményei közé a Nagykun Diák Sportviadal megszervezése tartozik, Szénási László a kisújszállási versenyek főszervezője.

Kiemelkedő szakmai, pedagógusi, közéleti munkája városunk közössége számára érték.

 

2008-ban „Az év nevelőtestülete": a Városi Óvodai Intézmény

A Városi Óvodai Intézmény - Kisújszállás két óvodai intézményének összevonásával - 1999-ben jött létre. Az intézmény korábban Ábri Kálmánné, jelenleg Janóné Rácz Ildikó vezetésével mindvégig kiegyensúlyozott, magas színvonalú nevelőmunkát végzett és végez, mindenki megelégedésére. Az óvoda nevelőtestülete, különösen az elmúlt két-három évben különösen sokat tett a nevelőmunka megújításáért és a tárgyi feltételek javításáért. A nevelőtestület három, európai uniós támogatottságú pályázati programot valósított meg - részben önállóan, részben konzorciumi partnerként -, amelyek eredményeként 2008 szeptemberére az intézmény minden tagóvodájában bevezethették a kompetencia alapú nevelést. Az egyik program révén megismerték és bevezették a kompetencia alapú nevelést. A másik révén megtanulták, hogyan alkalmazzák azt a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadó és befogadó nevelése során, a harmadik projektben pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését elősegítő szakmai tudásra tettek szert.

A három projekt szakmailag egymást erősítő program volt. Megvalósításuk során a nevelőtestületnek szinte minden tagja rész vett továbbképzésen, belső szakmai programokon, bemutatókon, de nevelőtestületi értekezleteken is megismerhették a projektek tartalmát, a napi nevelőmunka során pedig a gyakorlatban is alkalmazhatták azt. 

A nevelőmunka szemléletének megújítása során az intézményben példaértékű együttműködés alakult ki az óvodapedagógusok között, a tagóvodák nevelőközösségei között, sőt az intézmény és más városi közoktatási intézmények (elsősorban az általános iskolák és a megyei fenntartású intézmény között). Szélesebb lett az intézmény szakmai kapcsolatrendszere is.

Az óvoda megbízható, kreatív, együttműködő partner a volt azon projektek megvalósításában, amelyekben konzorciumi partneri szerepet vállalt.  Ezen együttműködés folytatásának megteremtődtek a feltételei, különösen az óvoda-iskola átmenet zökkenésmentesebbé tétele érdekében kidolgozott módszerek és eljárások miatt.

A nevelőtestület szakmailag felkészült, nyitott, igényes, érzelmileg is elkötelezett a nevelőmunka hatékony folytatása iránt. Mint szervezet nemcsak megvalósítja a „tanuló szervezet" fogalmát, hanem tovább is építi ezt azzal, hogy igazi alkotóközösségként „tanítja", továbbadja ismereteit más óvodai intézményekkel kialakított szakmai együttműködése során. 

Az intézményvezetés törekvése a tagóvodák kiegyensúlyozott működtetése nemcsak a tartalmi munkában, hanem a tárgyi fejlesztésekben is. A fent említett három, de más pályázatok eredményeként is a tagóvodák felszereltsége korszerű, esztétikus, megfelelően szolgálja a nevelőmunkát. 

Az intézmény azon kevés óvodák közé tartozik az országban, amelyek egyszerre három, a nevelőmunkát, annak személyi és tárgyi környezetét alapjaiban megújító, több éves futamidejű HEFOP-projekteket sikeresen megvalósított. Ez kizárólag jó csapatmunkában történhetett. Ezt az egyedülálló teljesítményt és az óvónőkre különösen jellemző módon szívvel-lélekkel végzett munkát csak elismerni lehet, és örülni, hogy óvodáinkban, óvónőinkkel érzelmi-fizikai biztonságban vannak legféltettebb kincseink. 

2008-ban „Az év pedagógusa": Szénási László

 Szénási László több mint egy évtizedig általános iskolában tanított; az Arany János Általános Iskolában 23 évesen már igazgatóhelyettesi feladatokat kapott. Középiskolánkban 1992 óta dolgozik - korábban kollégiumvezetőként, majd a testnevelési munkaközösség vezetőjeként, 2002 óta pedig pedagógiai igazgatóhelyettesként. A hivatása iránti mély elkötelezettség jellemzi. Egyrészt folyamatosan képezi magát, másrészt mindig többet tesz, mit amennyi a pedagógussal szembeni elvárás. Tanítványai és azok szülei jó pedagógiai érzékkel rendelkező tanárnak ismerik, aki tanítványainak rendszeresen, lelkesen szervez a tanórai foglalkozások mellett szabadidős programokat.

A pedagógia legkorszerűbb eredményei iránti nyitottsága példaadó. Városunk az elsők között tesztelte és vezette be több intézményében a kompetencia alapú nevelést és oktatást, mely új módszertani alapokra helyezi a közoktatást. E folyamat elindításában kiemelkedő szerepe volt és van Szénási Lászlónak. 2004-ben az ő és pedagógustársa, Gönczi Károly munkájának köszönhetően eredményes pályázat készült az ún. TIOK (Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ) programra. Az országban 12 konzorcium részesült a kétéves (2005-2007) futamidejű projekt megvalósításához támogatásban, közülük az Észak-alföldi Régióban az általuk gondozott projekt lett a nyertes, majd pedig a megvalósításban az egyik legsikeresebb. Ennek szakmai vezetője Szénási László volt. A programnak mind szakmailag, mind pedig a különböző típusú intézmények együttműködése szempontjából értékes hozadékai vannak. A résztvevő intézményekben valóban megújult a nevelő-oktató munka gyakorlata, a gyermekek és tanulók számára élményszerűbb lett a kooperatív, együttműködésen alapuló tanulás, javult a szülőkkel való kapcsolat.

A programnak jelentős hatása volt más területekre, amelyekben Szénási László segítőkészsége, ötletgazdagsága, megszeretett tudásának, tapasztalatainak és lelkesítő erejének önzetlen továbbadása nélkülözhetetlen volt. Az eredmény további három, több tízmillió forintos költségvetésű európai uniós közoktatási projekt sikerességében megmutatkozik meg: az egyik a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó neveléséről, a másik az óvodai intézményben megvalósuló kompetencia alapú nevelésről, a harmadik pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált neveléséről szólt.

Szénási László a fenti eredmények kapcsán több kiadvány összeállításában aktívan vett részt, előadásokat tartott helyi, megyei és országos szakmai konferenciákon, valamint intézményi felkérésekre iskolákban is. Mindemellett aktív közéleti személy. Két önkormányzati ciklusban részt vett, illetve jelenleg is részt vesz az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság munkájában. Szervezője volt a felnőtt városi kosárlabda-csapatoknak, úszásoktatásokat szervez nyaranta a fiataloknak. A sportélet tárgyi feltételeinek javítása érdekében társaival együtt létrehozta a Kisújszállási Strandfürdőért Alapítványt, melynek eredményeként játszóteret építettek a strandon, de részt vett a strandröplabda-pálya és a lábteniszpálya megépítésében is. Kezdeményezője volt az ecsegfalvai vízibázis kialakításának. 2008-ban az egyik fő szervezője volt az I. Kisújszállási Ligeti Sportfesztiválnak. A legnagyobb eredményei közé a Nagykun Diák Sportviadal megszervezése tartozik, Szénási László a kisújszállási versenyek főszervezője.

Kiemelkedő szakmai, pedagógusi, közéleti munkája városunk közössége számára érték.

 

2008-ban „Az év nevelőtestülete": a Városi Óvodai Intézmény

A Városi Óvodai Intézmény - Kisújszállás két óvodai intézményének összevonásával - 1999-ben jött létre. Az intézmény korábban Ábri Kálmánné, jelenleg Janóné Rácz Ildikó vezetésével mindvégig kiegyensúlyozott, magas színvonalú nevelőmunkát végzett és végez, mindenki megelégedésére. Az óvoda nevelőtestülete, különösen az elmúlt két-három évben különösen sokat tett a nevelőmunka megújításáért és a tárgyi feltételek javításáért. A nevelőtestület három, európai uniós támogatottságú pályázati programot valósított meg - részben önállóan, részben konzorciumi partnerként -, amelyek eredményeként 2008 szeptemberére az intézmény minden tagóvodájában bevezethették a kompetencia alapú nevelést. Az egyik program révén megismerték és bevezették a kompetencia alapú nevelést. A másik révén megtanulták, hogyan alkalmazzák azt a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadó és befogadó nevelése során, a harmadik projektben pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését elősegítő szakmai tudásra tettek szert.

A három projekt szakmailag egymást erősítő program volt. Megvalósításuk során a nevelőtestületnek szinte minden tagja rész vett továbbképzésen, belső szakmai programokon, bemutatókon, de nevelőtestületi értekezleteken is megismerhették a projektek tartalmát, a napi nevelőmunka során pedig a gyakorlatban is alkalmazhatták azt. 

A nevelőmunka szemléletének megújítása során az intézményben példaértékű együttműködés alakult ki az óvodapedagógusok között, a tagóvodák nevelőközösségei között, sőt az intézmény és más városi közoktatási intézmények (elsősorban az általános iskolák és a megyei fenntartású intézmény között). Szélesebb lett az intézmény szakmai kapcsolatrendszere is.

Az óvoda megbízható, kreatív, együttműködő partner a volt azon projektek megvalósításában, amelyekben konzorciumi partneri szerepet vállalt.  Ezen együttműködés folytatásának megteremtődtek a feltételei, különösen az óvoda-iskola átmenet zökkenésmentesebbé tétele érdekében kidolgozott módszerek és eljárások miatt.

A nevelőtestület szakmailag felkészült, nyitott, igényes, érzelmileg is elkötelezett a nevelőmunka hatékony folytatása iránt. Mint szervezet nemcsak megvalósítja a „tanuló szervezet" fogalmát, hanem tovább is építi ezt azzal, hogy igazi alkotóközösségként „tanítja", továbbadja ismereteit más óvodai intézményekkel kialakított szakmai együttműködése során. 

Az intézményvezetés törekvése a tagóvodák kiegyensúlyozott működtetése nemcsak a tartalmi munkában, hanem a tárgyi fejlesztésekben is. A fent említett három, de más pályázatok eredményeként is a tagóvodák felszereltsége korszerű, esztétikus, megfelelően szolgálja a nevelőmunkát. 

Az intézmény azon kevés óvodák közé tartozik az országban, amelyek egyszerre három, a nevelőmunkát, annak személyi és tárgyi környezetét alapjaiban megújító, több éves futamidejű HEFOP-projekteket sikeresen megvalósított. Ez kizárólag jó csapatmunkában történhetett. Ezt az egyedülálló teljesítményt és az óvónőkre különösen jellemző módon szívvel-lélekkel végzett munkát csak elismerni lehet, és örülni, hogy óvodáinkban, óvónőinkkel érzelmi-fizikai biztonságban vannak legféltettebb kincseink. 

[-gal1190-]

« vissza