Tűzoltóink megyei elismerése
2009. május 12.

Újabb örömöt oszthatunk meg Olvasóinkkal, amikor arról adhatunk hírt, hogy a települések, közösségek védelme érdekében végzett kiemelkedő, önfeláldozó munkájáért a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk - önkormányzatunk felterjesztésére - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült.

A díjat az egyesület nevében Mészáros Sándor egyesületi elnök vette át Fejér Andor megyei közgyűlési elnöktől május 6-án, a Jászberényben rendezett Szent Flórián-napi megyei ünnepségen. Önkormányzatunk képviseletében Kecze István polgármester úr gratulált a magas elismeréshez.

Az egyesületet a díj odaítélésekor a következő gondolatokkal méltatták:

A kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint száz évvel ezelőtt, 1892-ben alakult, így immáron három évszázadon átívelve működik az önkéntesség elve alapján. Fennállása óta mindig voltak és vannak olyan bátor tűzoltók, akik az év bármely napján szembeszállnak az elszabadult elemekkel, és mentenek életeket, vagyont. Az önkéntes tűzoltók számára ez a legtermészetesebb cselekedet, segíteni a bajbajutottakon, ahogyan esküjükben vállalták: „... ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem."

Az egyesület tagjainak egy része, tíz tagja segíti a Városi Tűzoltó Köztestület munkáját is. Ellátják öt település: Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás és Örményes tűzvédelmét. Évente több mit 250 alkalommal vonulnak különböző káresetekhez. Az önkéntes tűzoltók aktívan részt vettek a szajoli vasúti katasztrófa elhárításában, a Tisza és a Körös folyók melletti árvízi védekezésben és a belvízi védekezési munkákban is Kisújszálláson úgy, mint annak környező településein.

Együttműködő, jó kapcsolatot alakítottak ki több környékbeli tűzoltó egyesülettel, sőt évente több alkalommal találkoznak az ausztriai eberschwangi, a szerbiai pacséri, a lengyelországbeli wilamowicei és az erdélyi szentegyházi önkéntes tűzoltó kollégákkal is. Itthon részt vesznek különböző települési rendezvényeken, iskolai, óvodai tűzoltó-bemutatókon is.

Az egyesület nyitott; jelenleg 42 taggal működik, akik között van református püspök, megyei tűzoltó szövetségi elnök, és az önkéntesek mellett vannak hivatásos tűzoltók is. Sok külső támogatójuk is segíti működésüket. Az egyesületi tagok sokat tettek azért, hogy a támogatásokat ésszerűen használják fel, és a mentéshez szükséges eszközparkot korszerűsítsék.  A rendelkezésükre álló technikai eszközök színvonala mára országosan is elismert.

Tavaly a Tűzvonalban című havilapban megjelent egy írás a kisújszállási önkéntes tűzoltókról. Ebben idézték Porteleky László hajdani egyesületi elnök 1926-ban leírt gondolatait, melyeket a mai tagok is magukénak éreznek: „A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Testület fennmaradásának és továbbfejlődésének nem állhatja útját semmi akadály. Létjogosultságában, tehát önmagában hordozza azt az erkölcsi erőt, amely minden nehézséggel, legyen az anyagi, személyi, vagy bármilyen természetű, a jövőben képes lesz megküzdeni."

 

« vissza