Templombúcsú Kisújszálláson
2015. augusztus 27.

"Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
 Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?"

Kedves Testvérek!

A kisújszállási Római Katolikus Egyházközség 2015. szeptember 13-án, vasárnap 17 órakor tartja templomának búcsúünnepét a templom védőszentjének, a Boldogságos Szűz Máriának tiszteletére.
Az ünnepi búcsúi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond új plébánosunk, főtisztelendő Koltavári Attila atya.
A szentmise előtt lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére. A szentmise végén szentségi körmenetet tartunk.

16:30  Rózsafüzér imádság
17:00  ünnepi búcsúi szentmise

Az ünnepi szentmise után szerény agapé, szeretetvendégség lesz a templomkertben.

Jöjjenek, ünnepeljünk együtt!


Római Katolikus Egyházközség
Kisújszállás

« vissza