Bursa Hungarica
2016. október 3.

Pályázat felsőoktatásban tanuló vagy tanulni szándékozó kisújszállási fiatalok figyelmébe!

Kisújszállás Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a 2017. évi fordulójához, így kiírja az „A" és „B" típusú pályázatokat.

Az ösztöndíjpályázatra azok a város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az „A" típusú pályázat azoknak szól, akik már felsőoktatásban tanulnak, a „B" típusú pedig azoknak, akik a fentiek szerinti felsőfokú tanulmányaikat a 2017/18-as tanévben kezdik meg.

A részletes pályázati feltételeket a mellékelt pályázati kiírások tartalmazzák. A pályázatok benyújtásához elektronikus regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben, a kötelező mellékleteket, illetve a pályázatokat azonban papíralapon kell benyújtani a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 27-28. irodájában, 2016. november 8-ig.

A pályázati kiírások a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában és portáján is átvehetők vagy az alábbiak szerint letölthetők:

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Vagyonnyilatkozat űrlap (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM részesülőknek)

 

« vissza