Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
2017. április 28.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja. Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a jogosult gyermekek 5 hónapos kortól 18 éves korig vehetik igénybe.

Kisújszállás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodva az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon biztosítja.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés helyszínéről és időpontjáról a jogosult gyermekek szülői/törvényes képviselői a szünidő megkezdése előtt írásbeli tájékoztatást kapnak.

Az ingyenes szünidei étkezést a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásával tudják igénybe venni a jogosult gyermekek. Amennyiben a jogosult gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége miatt nem tudja az ételt helyben elfogyasztani, a részére biztosított ételt szülője/ más törvényes képviselője vagy a szülő/ más törvényes képviselő által megbízott személy elviheti számára.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A szünidei gyermekétkeztetés a tájékoztató mellékletét képző gyermekenként 1 db formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével igényelhető. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozat az évközi szünet időtartama kivételével a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, módosítható.

 Az igénylőlapot személyesen a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal földszint 14-es számú irodájában adhatják le, valamint megküldhetik a hivatal postacímére (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.).

A formanyomtatvány beszerezhető:

-          Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban

-          a nyomtatvány letölthető Kisújszállás Város honlapjáról:

http://www.kisujszallas.hu/

-          A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, Kisújszállás, Kálvin u. 9.

 

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal  

 

« vissza