LAKOSSÁGI FÓRUM Kisújszállás Településrendezési tervének módosításáról
2017. október 4.

Több cég tervez Kisújszálláson olyan gazdaságfejlesztő beruházást, amely városunk Településrendezési tervének módosítását igényli. A javasolt módosítások bemutatására

2017. október 13-án, pénteken 14 órai kezdettel
a Városháza első emeleti rendezvénytermében
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK,

melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet és érdeklődőt.

 

A fórumon a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,az MVM Hungarowind Kft., a Thermo Team Kft. és a Borsodi Műhely Kft. tervezett, a Településrendezési terv módosítását igénylő gazdaságfejlesztési beruházásairól adunk tájékoztatást, valamint arról, hogy ezek megvalósításához a településrendezési tervet hogyan indokolt módosítani. Mindezekről várjuk a lakosság véleményét. Bővebb információkat a városi honlapon olvashatnak.

 

A TERV CÉLJA A TERVEZÉSI TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA

 

1.)      A Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. kezdeményezése

Az egykori „Lóger" keleti szélén elhelyezkedő, 3910/7 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú (eladásra szánt) földterületen tervezett nagy létszámú baromfitelep megvalósításához szükséges településrendezési tervmódosítás elkészítése.

A módosítás során a 3910/7 hrsz.-ú ingatlanon kívül, a területegységhez szervesen hozzátartozó 3911/1 és 3911/2 hrsz.-ú ingatlanok is átsorolásra kerülnek, a hatályos településrendezési tervben meghatározott gazdasági felhasználásból mezőgazdasági üzemi különleges felhasználásba. A település és a délnyugati oldalon szomszédos zártkertek felé megfelelő szélességű védőerdő kialakítását is tartalmazza a terv.

 

2.)      MVM Hungarowind Kft kezdeményezése

Az önkormányzat tulajdonában lévő, 1846 hrsz.-ú, Déli temető keleti oldalán elhelyezkedő, beépítetlen területből 1,5 ha nagyságú rész tartós bérbevételére, napelem park létesítése és működtetése céljából. A napelem park megvalósításának előfeltétele a Településrendezési terv módosítása, hiszen a hatályos Településszerkezeti és szabályozási terv e területet a temető távlati bővítésére jelöli ki, illetve az út mentén védőerdő telepítését irányozza elő.

A módosítás során a 4,5 ha nagyságú, különleges övezet alakuljon ki, amely három napelempark egység kialakítására is lehetőséget ad. A Déli temető távlati bővítése céljából legalább egy szociális temető kialakítását lehetővé tevő területet továbbra is biztosítani szükséges.

 

3.)      Thermo Team Kft. kezdeményezése

Kisújszállás Malom utca 4. sz. alatti 3891/3 és 3891/5 hrsz.-ú ingatlanon működő vállalkozás tervezett fejlesztései számára lényegesen kedvezőbb lehetőségeket biztosító új építési előírások bevezetése, ennek érdekében a tömbre vonatkozó hatályos szabályozási előírások módosítása.

A módosítás során, az ingatlanok a jelenleg szabályozott Gip-1 jelű építési övezet helyett, Gip-2x övezetbe kerülnek átsorolásra, a Malom utca északi oldalán meghatározott Gip-2x övezettel megegyezően. (Az utcavonalon szabályozott épület elhelyezés helyett10 méter előkert méretet előírva.)

 

4.)      Borsodi Műhely Kft. kezdeményezése

A Piac utca 7. sz. alatt (hrsz:1822) hatályos településrendezési tervben Településközpont vegyes (Vt-2x) építési övezetbe sorolt ingatlanon működő telephely bővítését tervezik, melynek akadálya a Helyi építési szabályzatban meghatározott 50%-os megengedett legnagyobb beépíthetőség, illetve az előírt legkisebb 20%-os zöldterületi fedettség.

Kezdeményezik a helyi építési szabályzat és ennek mellékletét képező szabályozási terv módosítását, melyben a terület 70%-os beépíthetőségére nyílik lehetőség, és az előírt zöldterület 15%-ra lenne csökkentve.

 

Zsemberi István városi főépítész

« vissza