Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagságra, póttagságra történő jelentkezésre
2017. december 8.

Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdése alapján 2018 tavaszán kerül sor az országgyűlési képviselők általános választására.

 

A Kisújszállás területén működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, valamint póttagjait a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára. Kisújszállás Város Helyi Választási Irodája választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, kisújszállási lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja.

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 2-án 12.00 óra

Jelentkezni lehet a következő címen: : Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

Kisújszállás, Szabadság tér 1., fsz. 2-es iroda

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja. A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak NEM LEHET tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

 

A jelentkezéshez szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján kérhető, valamint a város hivatalos honlapjáról (www.kisujszallas.hu) a letölthető dokumentumok között érhető el.

Adatlap szavazatszámláló bizottsági tagságra, póttagságra történő jelentkezésre

« vissza