Településképi rendelet és annak megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyv készítése
2018. március 5.

MEGHÍVÓ
a kézikönyv egyeztetési dokumentációját bemutató
s a településképi rendeletet előzetesen ismertető fórumra

2018. március 13-án (kedden) 17 órakor
a kisújszállási városháza rendezvénytermében
PARTNERSÉGI FÓRUM
kerül megrendezésre,
melyre tisztelettel meghívjuk a város lakosságát és az érintett civil szervezeteket!

 

A településkép védelmét szolgáló, új önkormányzati rendeletről:

2016. július 23-tól hatályos a településkép védelméről szóló törvény.

Miután az építésügyi bürokráciacsökkentéssel egyidőbena helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent, az épített környezet kontrolljának lehetősége, illetve igénye a települések részére kulcsfontosságúvá vált. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával új törvényt alkotott meg, amelyben egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép-védelmi eszközök.

A részletszabályok külön kormányrendeletben kerültek kidolgozásra.

A települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják.

A megalkotandó rendelet főbb elemei:

§ Településképi követelményeket határozhat meg, mellyel meghatározhatja, hogy pontosan mihez kell igazodnia az adott építkezésnek a településen.

§ Településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert állíthat fel és alkalmazhat, amellyel az önkéntes jogkövetést segítheti elő, és segítséget nyújthat a megvalósításhoz.

§ Önkormányzat településkép-érvényesítési eszközökkel szabályozhat, mellyel lehetőséget kap kötelezettségek előírására és azok elmaradása esetén szankciók alkalmazására.
A rendeletben meghatározható szempontokat komplexen megnézve látható, hogy a települések erős befolyással bírhatnak majd az épített környezet alakítására és védelmére, mely egyben erősítését jelenti annak az új szemléletnek is, hogy a települések nem közvetetetten az államigazgatási hatóságokon keresztül, hanem közvetlenül saját önkormányzati hatósági hatáskörrel biztosítsák a településképi követelmények érvényre juttatását a helyi sajátosságok figyelembevételével.

A településképi rendeletet megalapozó Településképi arculati kézikönyvről:

A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosságtájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthetően  mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási műfaj.

Fontos, hogy a kézikönyv készítésének folyamatát széleskörű helyi támogatás övezze. A kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét, ezért készítésébe be kell vonni a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, lokálpatriótákat, hogy érdemi módon beleszólhassanak a lakóhelyük jövőjébe, alakításába. A lakosság bevonásának módját és a társadalmasítás résztvevőit az országos jogszabályok alapján kidolgozott helyi partnerségi szabályok tartalmazzák.

 

Zsemberi István városi főépítész

 

« vissza