Pályázati felhívás
2018. augusztus 13.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete városi ösztöndíjat hozott létre az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 „Kisújszállás a Te otthonod!" pályázatban elnyert forrásból.

A városi ösztöndíjra a Kisújszálláson lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket már betöltött,de 36. életévüket még be nem töltött fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akik az Önkormányzat által hiányszakmaként elismert végzettséget nyújtó felsőoktatási vagy szakmai képzésben vesznek részt, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek, és vállalják, hogy a támogatási időszak alatt 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végeznek az Önkormányzattal szerződésben álló együttműködő partnernél.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. Az ösztöndíj összege a pályázók szociális helyzetének és tanulmányi eredményénekfigyelembevételével kerül megállapításra.

A részletes pályázati felhívást, a pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványt, és az önkormányzat által hiányszakmaként elismert végzettségek listáját az alábbiakban olvashatják:

Pályázati felhívás

Kérelem a városi ösztöndíj megállapítására

Ezek mellett a városi ösztöndíj igénylésének és megállapításának további feltételeiről, az igényléshez szükséges dokumentumokról részletes tájékoztatásta Kisújszállási Polgármesteri Hivatal fsz. 14. helyiségében, vagy az 59/520-248 telefonszámon is kérhetnek.

 

« vissza