Mezőgazdasági adatgyűjtés
2018. november 21.

A Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Kisújszállás településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Az összeírók november 26. és december 15. között keresik fel a háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018. Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, a településen név szerint: Kacsó Hunor Sándor.

Kérjük azokat, akiket megkeresnek válaszadás céljából, mindig legyenek óvatosak, körültekintőek, minden esetben kérjék el a kérdezőbiztos igazolványát.

 

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választották ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez. Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően járnak el. A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
    Köszönik együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!

« vissza