A közterület tisztántartásáról
2020. július 9.

A közterületek tisztántartásának kérdése az elmúlt időszakban kifejezetten aktuálissá vált, a város lakosságát is foglalkoztatja, így ezúton adunk erről tájékoztatást:

 

 

Itt a jó idő, azonban az elmúlt időszakban napi szintű volt a csapadék is, ami elősegíti a zöld növényzet gyors növekedését. Gyakrabban válik szükségessé az ingatlanok előtti zöldterület karbantartása. 

 

A közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján:

„1. § Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakaszt - járda hiányában az úttestig tartó területsávot, ha járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani és a gyepfelület, virágágyás gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró savtalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról, a csapadék-vízelvezető árok, áteresz karbantartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyásáról, a fák gondozásáról gondoskodni (a továbbiakban együtt: karbantartás).

(1a) A tulajdonosnak a fák gondozását, metszését úgy kell végrehajtani, hogy a járdán és a közúton lehajló, behajló ágak, gallyak a közlekedést ne zavarják, ne akadályozzák. A metszés során 5 cm körátmérőjűnél vastagabb ágakat, valamint 3 méternél magasabban a fa törzséhez csatlakozó ágat, gallyat lemetszeni, levágni tilos.

(2) A társasházak esetén, amennyiben a felépítmények között kizárólag területsáv és járda van, a társasházak lakóközössége az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a felépítmények közötti távolság feléig köteles gondoskodni a tisztántartási és a gondozási feladatok elvégzéséről."

 

A rendelet szerint a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja, aki fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és vele szemben közigazgatási vagy helyszíni bírság szabható ki.

 

A közigazgatási bírság felső határa 50 000 Ft, a helyszíni bírság felső határa 10 000 Ft.

 

A rendelet szerint szankcionálási lehetőség az is, hogy amennyiben a tulajdonos ezen kötelezettségének felszólítás ellenére 8 napon belül (járda hó- és síkosságmentesítés esetén 24 órán belül) nem tesz eleget, akkor a közterületen az elmaradt karbantartást az önkormányzat a tulajdonos költségére a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel elvégeztetheti (kényszerkaszálás).

 

Amíg azonban egy-egy eljárás idáig eljut, az egy hosszabb folyamat eredménye.  

 

A közterület-felügyelő első alkalommal értesítést helyez el az érintett ingatlan postaládájában, határidő megjelölésével, a szükséges a munkák elvégzése miatt. Amennyiben nem tapasztal változást, akkor írásban, tértivevényes levélben felszólítja az ingatlan tulajdonost a munkák elvégzésére. Ha ez is eredménytelen, akkor ezt követően a kényszerkaszálás elrendeléséről a jegyző határozattal dönt. A kényszerkaszálás költségei az ingatlantulajdonost terhelik.

 

A cél nem a büntetés, hanem a rendezett városkép, melynek kialakításához, megőrzéséhez kérjük együttműködésüket.

« vissza