Pályázati lehetőség diákoknak
2020. október 9.

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, így kiírja az „A" és „B" típusú pályázatokat. Az ösztöndíjpályázatra azok a város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az önkormányzat által alapított VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ Alapítvány is minden év őszén közzéteszi pályázati felhívását. Az alapítvány egyösszegű pályázati támogatással segíti a kisújszállási, felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló fiatalokat.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 5.

 

A részletes pályázati feltételeket itt olvashatják: http://kisujszallas.hu/index.php?id=857&maintype=kisuji&language=hun&type=static_content

« vissza