Pályázati felhívás
2009. november 18.

Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Építési és Városüzemeltetési Osztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kisújszállás, Rövid utca 2/1. fsz. 1. ajtó szalatti 2 szoba, fürdőszoba + WC, konyha, kamra, közlekedő, előtér helyiségekből álló 60,2 m2 alapterületű komfortos  önkormányzati  szociális bérlakást pályázat útján kiutalásra kerül.

A lakás megtekinthető a Városgazdálkodási Kft.-vel (Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.), mint bérbeadóval előzetesen egyeztetett időpontban.

-       A lakások bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni.

-        A lakás 5 évi meghatározott időre adható bérbe, mely indokolt esetben meghosszabbítható.

-        A bérleti díj mértéke a jelenleg érvényben lévő - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.31.) -  önkormányzati rendelet alapján  (200.-Ft/m2/hó)  12.000.-Ft/hó.

A pályázatokat 2009. december 7. napjáig írásban a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán Városháza em. 23. sz. irodájában lehet benyújtani az erre célra biztosított formanyomtatványokon.

Fenti önkormányzati bérlakást csak szociálisan rászoruló, lakással nem rendelkező személy, vagy család részére lehet bérbe adni.

Szociális körülményei alapján az a család tekinthető rászorulónak, akinek és a vele együtt költöző családtagjainak az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft-ot)  és vagyona nincs.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        A Pályázó és a vele együtt költöző családtagok személyi adatait, foglalkozását, jövedelmét, lakás és életkörülményeit, jövedelemigazolásokat.

-        Nyilatkozatot arról, hogy korábban volt-e önkormányzati bérleménye, illetve arról, hogy lakásszerzéshez önkormányzati támogatást kapott-e.

A beérkezett pályázatokról az Önkormányzat Képviselő Testületének Egészségügyi- Szociális és Sportbizottsága dönt, melyről az érdekelteket írásban tájékoztatjuk.

 

                                                                                         Dr. Majtényi Erzsébet
                                                                                         városgazdálkodási ügyintéző

 

« vissza