Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Az épített környezet helyi védelme

Kisújszállás örökségvédelmi hatástanulmánya

Építészeti örökség helyi védelme Kisújszállás, 2016. (Rendelet fotókkal kiegészítve)

A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól