Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Hirdetőtábla

Termőföld kifüggesztés

Dávid Ibolya Róza 01189/15 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Bere János és társa 0827/4 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kis Gáborné 01003/23 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Boros Béláné 0502 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Süveges Istvánné 01131/54 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kohon József 01018/36 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kása Balázsné 7288 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kormány Péter 7231, 7232 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Szabó Károly 0956/18 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Monoki Lajosné és Kovács Elekné 01037/2 hrsz-ú kivett tanya adásvételi szerződése

Szabó Zoltán és társa 7637 hrsz-ú kert adásvételi szerződése

Göőz Ignácné 0352/10 hrsz-ú szántó, kivett töltés adásvételi szerződése

Bugyik Endre és Bugyik Zoltán 01123/114 hrsz-ú szántó adásvételi szerződése

Kis Erzsébet 7426 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Szűcs Ferenc 0727/11 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Nagy Gyuláné 0308/3 hrsz-ú legelő adásvételi szerződése

Haszonbérleti szerződések

Kovács Károly és társai 7441 hrsz-ú zártkert adásvételi szerződése

 

 

 

Agrárkamarai állásfoglalások

 

Kisújszállás Város Önkormányzatának bérbeadandó ingatlanjai

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában lévő hasznosítatlan termőföldek

 

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

 

 

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

kitűzött földrészek bemutatása

 

 

 

Egyéb hirdetmények

Hirdetmény termőföldek bérletére

Hirdetmény termőföldek bérbeadásáról

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs földszerzéshez

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata bérbe adja 1846 helyrajzi számú ingatlanát

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napelempark létesítése céljából értékesíti a kisújszállási ingatlan-nyilvántartásban 3910/1 hrsz alatt felvett ingatlanát

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

16-753150 kódszámon nyilvántartásba vett vadászterület tulajdonosi közösségének megtartott gyűlésén készült jkv.

Hirdetmény földtulajdonosi gyűlés