Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Hirdetőtábla

Termőföld kifüggesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata 8171 hrsz-ú gyümölcsös adásvételi szerződése

Szűcs István és társai 0308/28 hrsz-ú legelő adásvételi szerződése

Szabó Sándorné és társai 0308/26 hrsz-ú legelő adásvételi szerződése

Farkasné Pál Judit 0437/8 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Városi Önkormányzat 01040/10 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

Bodnár Zoltán és társai 01053 hrsz-ú erdő adásvételi szerződése

Kis László 0964/5 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kása Attila 01037/2 hrsz-ú kivett tanya adásvételi szerződése

Kóré Lajos Csaba 7457 hrsz-ú kert és árok adásvételi szerződése

Palugyai Krisztián és társa 0176/4, 0176/5 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Kaszás Attila 0175/7, 0175/8 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

Haszonbérleti szerződések

Haszonbérleti szerződés

Bodnár Sándor Ferencné 0827/4, 0841/41 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

Haszonbérleti szerződések

Csurgó Lászlóné 0840 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Janó Sándor és társai 0800 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Janó Sándor 0895 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Janó Sándor és társai 0875 hrsz-ú erdő adásvételi szerződése

Janó Sándor és társai 0885/4 hrsz-ú szántó, községi mintatér adásvételi szerződése

Janó Sándor 0485 hrsz-ú szántó adásvételi szerződése

Ragályi Mihályné 0339/16 hrsz-ú szántó adásvételi szerződése

Dávid Ibolya Róza 01189/15 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Sebestyénné Bárdi Katalin 01117/28 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

Haszonbérleti szerződések

 

 

Agrárkamarai állásfoglalások

 

Kisújszállás Város Önkormányzatának bérbeadandó ingatlanjai

Kisújszállás Város Önkormányzata bérbe adja a 1846 helyrajzi számú ingatlanát

 

Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában lévő hasznosítatlan termőföldek

 

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

Hirdetmény

 

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

sorsolási tájékoztató

kitűzött földrészletek bemutatása

osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás bemutatása

Sorsolási tájékoztató

 

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

16-753150 kódszámon nyilvántartásba vett vadászterület tulajdonosi közösségének megtartott gyűlésén készült jkv.

Hirdetmény földtulajdonosi gyűlés

Hirdetmény a Mt-10.012/2017. számú ügyben