Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Közérdekű adatok

Kisújszállás Város Önkormányzatának adózással és egyéb befizetésekkel kapcsolatos számlaszámai

Az Önkormányzati Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2011. március 31-ei jegyzőkönyvi kivonata

Jelentés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Képviselő-testület és az önkormányzat bizottságai

A szervezeti egységek vezetői, beosztásuk és elérhetőségeik

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Kormányablak

Az okmányirodák eljárásaira alkalmazott nyomtatványok

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezet

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezetek

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Településrendezési és -fejlesztési terv

Településrendezési terv - tervezett módosítások

Tervezett módosítások térképen

2.1. Pályázatok

Az önkormányzat nyertes-nem nyertes-benyújtott pályázatai 2007-2009

Közbeszerzési statisztika 2009

2.2. Az önkormányzat által kiírt pályázatokról a Pályázatok menüpontban talál információt.

Közérdekű adatok igénylése

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2010.08.12

Közzétételi listák

2.3. Szabályzatok

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata , Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról , 2. melléklet , 3. melléklet , 4. melléklet , 5. melléklet , 6. melléklet , 7. melléklet , 8. melléklet , 9. melléklet , 11. melléklet , 12. melléklet

Számviteli Szabályzatok

Anyag-és eszközgazdálkodási szabályzat
Bizonylati szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Gazdasági szervezet ügyrendje
Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata
Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
A mobil-és vezetékes mobiltelefonok használatának szabályzata
Önköltségszámítási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

További szabályzatok

Kisújszállás Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Informatikai biztonsági szabályzata  

Iratkezelési szabályzat       

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló és éves költségvetés beszámoló 

Éves költségvetések