Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Arany Rózsa Díj Kisújszállásnak
Kategórai: Közérdekű hírek, 2017. december 8.

[-gal103974-]

Ebben az évben 24. alkalommal díjazták azt a 312 települést - közöttük városunkat is -, amelyek beneveztek a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenybe.  November 17. óta Kisújszállás örömteljes tulajdonosa az elismerő Arany Rózsa Díjnak, melyet a vonzó településközpont kialakításáért és az egynyári virágok magas színvonalú kiültetéséért ítélt oda városunknak a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarországért Mozgalom képviselőiből álló zsűri. A Veszprémben lezajlott díjátadó ünnepségen városunkat a Kisújszállásról elszármazott, a szép dunántúli városban élő dr. Petkovich Tamás képviselte nagy örömmel, amit ezúton is megköszönök.

Kisújszállás mellett olyan települések részesültek még ebben az elismerésben, mint Velence, Pányok, Harkány, Zalakaros, Szentes és Albertirsa. A fődíjat ebben az évben Veszprém és Lajoskomárom kapta, ők képviselhetik hazánkat az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén, az Entente Florale Europe megmérettetésen.

Minden benevezett település nyertese ennek a versenynek, hiszen a virágos, rendezett parkok, terek, közterületek, éttermek mindannyiunknak ajándékot jelentenek, hiszen szépségükkel, színeikkel, illatikkal valamennyiünk számára meghittebb, emberibb környezetet biztosítanak. Mi pedig nagyon örülünk ennek a különleges, szép díjnak, ami immáron kötelez is bennünket arra, hogy jövőre még több és még szebb virág díszítse Kisújszállást. Tartsanak velünk!


Felhívás szavazatszámláló bizottsági tagságra, póttagságra történő jelentkezésre
Kategórai: Közérdekű hírek, 2017. december 8.

Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdése alapján 2018 tavaszán kerül sor az országgyűlési képviselők általános választására.

 

A Kisújszállás területén működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, valamint póttagjait a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára. Kisújszállás Város Helyi Választási Irodája választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, kisújszállási lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja.

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 2-án 12.00 óra

Jelentkezni lehet a következő címen: : Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

Kisújszállás, Szabadság tér 1., fsz. 2-es iroda


Adóhírek
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2017. december 7.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 30-i testületi ülésén felülvizsgálta a helyi adókról szóló 49/2011 (XII.21.) önkormányzati rendeletét.

2018. január 1. napjával bevezetésre kerül a reklámhordozó után fizetendő építményadó.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Az adó alanya az aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám), ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,

b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,

c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá

d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;

Az adó mértéke: 1000 Ft/m2/év

A már korábban bevezetett helyi adók mértéke változatlan.


Korábbi hírek: