Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Mezőgazdasági adatgyűjtés
Kategórai: Közérdekű hírek, 2018. november 21.

A Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Kisújszállás településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Az összeírók november 26. és december 15. között keresik fel a háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018. Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, a településen név szerint: Kacsó Hunor Sándor.

Kérjük azokat, akiket megkeresnek válaszadás céljából, mindig legyenek óvatosak, körültekintőek, minden esetben kérjék el a kérdezőbiztos igazolványát.

 

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választották ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez. Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően járnak el. A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
    Köszönik együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!


Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?
Kategórai: Közérdekű hírek, 2018. november 21.

A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások belső vízhálózatain, az elfagyott szerkezetek cseréje akár 20.000 Ft, vagy azt meghaladó összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta csőtörésből eredő vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. néhány hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel a fagykárok megelőzhetőek, a plusz kiadások pedig elkerülhetőek.

[-file36046-]


Meghosszabbították a Bursa Hungarica beadási határidejét
Kategórai: Közérdekű hírek, 2018. november 7.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13.


Korábbi hírek: