Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Tájékoztató téli rezsicsökkentésről
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2018. augusztus 13.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés keretében a Kormány által biztosított 12 000 forint összegű, természetben nyújtott fűtőanyag-támogatásra 2018. 10. 15. napjáig nyújtható be igénybejelentés Kisújszállás Város Önkormányzatánál.

Igénylést a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások nyújthatnak be. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be formanyomtatványon, mely a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban, és városunk honlapján érhető el. Kérjük, hogy az igénylőlap kitöltése során ügyeljenek az adatok pontos közlésére! Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizni fogja, hogy a bejelentő háztartása korábban a téli rezsicsökkentésben valóban nem részesült.

A téli rezsicsökkentés keretében biztosított természetbeni támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.[-file35951-]


[-file35950-]


Pályázati felhívás
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2018. augusztus 13.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete városi ösztöndíjat hozott létre az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 „Kisújszállás a Te otthonod!" pályázatban elnyert forrásból.

A városi ösztöndíjra a Kisújszálláson lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket már betöltött,de 36. életévüket még be nem töltött fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akik az Önkormányzat által hiányszakmaként elismert végzettséget nyújtó felsőoktatási vagy szakmai képzésben vesznek részt, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek, és vállalják, hogy a támogatási időszak alatt 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végeznek az Önkormányzattal szerződésben álló együttműködő partnernél.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. Az ösztöndíj összege a pályázók szociális helyzetének és tanulmányi eredményénekfigyelembevételével kerül megállapításra.

A részletes pályázati felhívást, a pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványt, és az önkormányzat által hiányszakmaként elismert végzettségek listáját az alábbiakban olvashatják:

[-file35953-]

[-file35954-]

Ezek mellett a városi ösztöndíj igénylésének és megállapításának további feltételeiről, az igényléshez szükséges dokumentumokról részletes tájékoztatásta Kisújszállási Polgármesteri Hivatal fsz. 14. helyiségében, vagy az 59/520-248 telefonszámon is kérhetnek.

 


Szent István ünnepén...
Kategórai: Közérdekű hírek, 2018. augusztus 10.

M E G H Í V Ó

Kisújszállás Város Önkormányzata,

és egyben Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2018. augusztus 20-án, vasárnap

A KISÚJSZÁLLÁSI VÁROSNAPOK

keretében megrendezendő

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGÉRE 

[-file35943-]

 

* * *

A szervezők szeretettel várnak mindenkit
a VÁROSNAPOK valamennyi programjára:

[-file35944-]

 


Korábbi hírek: