Kisújszállás Város Önkormányzatának Honlapja
Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2018. március 13.

Kisújszállás Város Önkormányzata a tavaszi szünetben történő szünidei gyermekétkeztetést
2018. március 29. (csütörtök) és 2018. április 3. (kedd) napján biztosítja.

A gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt igénylőlapon kérték.

Az étkeztetés helyszíne: Napközi Otthon Konyha
(Kisújszállás, Vásár u. 4.)

Időpontja: 12.00 órától - 14.00 óráig

 


Kisújszállás a Te otthonod!
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2018. március 9.

Kisújszállás Város Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 kódszámú projekt keretében lehetősége nyílik új támogatási forma bevezetésével segíteni a fiatalok letelepedését, lakásszerzését, felsőfokú iskolai végzettség és szakmai végzettség megszerzését valamint helyben történő, hosszú távú munkavállalásukat. Az önkormányzat a projekt keretében rendezvényeket tart, ösztönző támogatásokat és szolgáltatásokat nyújt a 18 és 35 év közötti fiatalok számára annak érdekében, hogy reális alternatívává váljon a városban maradás, illetve a Kisújszállásra költözés.

 

Tartós letelepedési támogatás

A tartós letelepedési támogatást 2018. március 1. napjától olyan, kisújszállási lakóhellyel rendelkező házaspárok vehetik igénybe, akiknél a házastársak mindegyike 18. életévét betöltötte, de 36. életévét még nem töltötte be, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek.

[-file35783-]

* * *

Városi ösztöndíj hiányszakmát tanulóknak

A felsőfokú iskolai végzettség és szakmai végzettség megszerzésének támogatását azon, 18. életévüket már betöltött, de 36. életévüket még be nem töltött kisújszállási fiatalok vehetik igénybe, akik az önkormányzat által hiányszakmaként elismert képzettséget nyújtó felsőoktatási vagy szakmai képzésben vesznek részt, illetve a helyi rendeletben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek.

[-file35765-]

* * *

Képzési támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása,
hiányszakmák támogatása

Képzési támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása és hiányszakmák támogatása iránti kérelmet Kisújszálláson lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket már betöltött, de 36. életévüket be nem töltött fiatalok nyújthatnak be, akik vállalják, hogy félévente 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végeznek Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél, és megfelelnek a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további feltételeknek is.

[-file35766-]

 


Településképi rendelet és annak megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyv készítése
Kategórai: Önkormányzati hírek, 2018. március 5.

MEGHÍVÓ
a kézikönyv egyeztetési dokumentációját bemutató
s a településképi rendeletet előzetesen ismertető fórumra

2018. március 13-án (kedden) 17 órakor
a kisújszállási városháza rendezvénytermében
PARTNERSÉGI FÓRUM
kerül megrendezésre,
melyre tisztelettel meghívjuk a város lakosságát és az érintett civil szervezeteket!

 

A településkép védelmét szolgáló, új önkormányzati rendeletről:

2016. július 23-tól hatályos a településkép védelméről szóló törvény.

Miután az építésügyi bürokráciacsökkentéssel egyidőbena helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent, az épített környezet kontrolljának lehetősége, illetve igénye a települések részére kulcsfontosságúvá vált. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával új törvényt alkotott meg, amelyben egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép-védelmi eszközök.

A részletszabályok külön kormányrendeletben kerültek kidolgozásra.

A települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják.


Korábbi hírek: