Általános információk Szakmai koncepció Publikációk

Általános információk

Kisújszállás Város Önkormányzata sikeresen
pályázott az Új Széchenyi Terv Államreform
Operatív Program keretében a "Szervezetfejlesz-
tési konvergencia régióban lévő önkormányzatok
számára" kiírásra. A sikeres program megvalósí-
tására, mely az önkormányzat szervezetfejlesztési
reformját jelenti, 19 484 188 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott.

A projektet 100%-os támogatásra méltónak találták, így a
tervezett program teljes körűen megvalósítható.

Egy hatékonyan működő, az erőforrásaival jobban gazdálkodó önkormányzat több időt és forrást tud áldozni a lakosság igényeinek kielégítésére, ezáltal élhetőbbé tudja tenni a várost és növelni a lakosság megtartó erőt.

A fenti cél elérése érdekében felül kívánjuk vizsgálni az önkormányzat teljes feladatellátási struktúráját, szeretnénk minden olyan lehetőséget feltárni amely rugalmasabb, a változásokhoz jobban igazodó struktúrát eredményez, és a lehető legtöbb folyamatot automatizáljuk.