.

Az Alpár Ignác tervezte kisújszállási gimnáziumi épület első emeletének eldugott termében, hosszú idő alatt összegyűjtött, fantasztikus természeti kincseket rejt a szertár mélye.

Az Alföld közepén, a Nagykunság egyik legrégebbi középiskolájában, az Alpár Ignác tervezte kisújszállási gimnáziumi épület első emeletének eldugott termében, hosszú idő alatt összegyűjtött, fantasztikus természeti kincseket rejt a szertár mélye. Régen élt nagy tanáremberek kezdték gyűjteni az itt felhalmozott kincseket. Az első ilyen tanár, a mennyiségtant és természetrajzot tanító Jermy Gusztáv volt, aki 1856-ban került az iskolába, és nagy ambícióval kezdett a gyűjtemény megalapozásába. Az őt követő természetrajz tanárok, saját érdeklődésüknek megfelelően gyarapították a gyűjteményt, így lett sokszínű, több tudományterületet is érintő a felhalmozott szemléltetőanyag. A múzeum története szerencsés; kicsinységénél fogva a zavaros időkben sem keltette fel a „harácsolók” figyelmét, de a kezdetektől eltelt több mint másfél évszázad alatt rengeteg gyarapítója volt. Növekedett az állománya a tudatos gyűjtés és a tanulói munka eredményeként, de a pártfogók, tudóstársak és az öreg diákok ajándékozásai révén is. Szerencsésen elkerülték a háború viharai, így a gyűjtemény most történelmi keresztmetszetben tárja elénk a régmúlt Magyarország természeti ritkaságait. Ezen túlmenően az emlős, a madár és a tengervízi élővilág bemutatásával messzi tájakra is elkalandozhatunk, vagy Balogh János ajándékainak köszönhetően távoli, egzotikus kontinensek néprajzi értékeit is megcsodálhatjuk…

A tudományos körökben is számon tartott és méltán elismert Jermy Gusztáv Természetrajzi Szertár és Múzeum, a korábbiakban is fogadott látogató csoportokat. A helyi intézmények óvodás és általános iskolás tanulói mellett, az ország távolabbi részéről bejelentkező tanulói csoportok, vagy az iskolában vendégeskedő felnőttek és diákok is megcsodálták az „ékszerdoboz” tartalmát. Mi, a gyűjtemény ismerői viszont, nem elégedtünk meg ennyivel. Az informatika térnyerésének világában úgy gondoltuk, tágabbra kell nyitnunk múzeumunk ajtaját. Az induló honlap elkészítésének elsődleges célja, hogy közkinccsé tegyük a szertár anyagát; ez a megjelenési forma reményeink szerint segítséget nyújt ahhoz, hogy egy kis ízelítőt adjon az itt található érdekességekből, kedvcsinálót egy „személyes találkozásra”.

Terveink megvalósításához pályázati forrást is nyertünk, ezért tágabb célokat is megfogalmaztunk magunknak. Oktatási intézményként fontos célunk a környezetünk ismeretére, annak megóvására, a környezettudatosságra való nevelés. A publikációk között olyan, a környezetvédelemmel kapcsolatos előadások prezentációi találhatók meg, amelyet a pályázat keretében először tanulóink láthattak, de a tanítás során bármely kolléga segítségére lehetnek. Ugyanitt tágabb környezetünk, a Nagykunság tájképi értékeinek bemutatását, tájökológiai szempontú feldolgozását is célul tűztük ki; helyet kívánunk biztosítani azoknak a publikációnak, amelyek e vidék természeti értékeit dolgozzák fel.

Évről-évre városunk és iskolánk ad otthont a Herman Ottó Országos Biológia Verseny döntőjének. A szóbeli döntő egyik feladata a szertármúzeum megtekintése után, annak ismeretanyagán alapul. Honlapunk a szertár bemutatásával segítséget nyújt a verseny résztvevőinek felkészüléséhez, ugyanakkor a diákok megismerkedhetnek az aktuális versenykiírással és az országos döntő eredményeivel is. A versenyen elhangzó legjobb tanulói előadások nyilvánosságát is biztosítani kívánjuk.

Munkánkat szakmai szakértőként a múzeum legjobb ismerője, dr. Tóth Albert főiskolai tanár segíti, aki a középiskola tanáraként 1964-91 között volt a szertár őre. A múzeumi anyag részletes feldolgozását az ifjúság bevonásával végeztük; Csatáriné Kovács Mária tanárnő általános iskolai biológia szakkörös tanulói, és Dukáné Dargai Anita középiskolás tanítványai segédkeztek a munkában.

Kedves Látogatónk! Kerülj beljebb! Szeretettel köszöntünk a Jermy Gusztávról elnevezett Természetrajzi Szertármúzeum hivatalos honlapján.

Szabó Tamás igazgató

Mentés PDF-beNyomtatás