.

Mint ahogyan egyes embereknek és családoknak, úgy egy-egy közösségnek, jelesül egy-egy városnak is vannak értékei. Lehetnek ezek pénzben kifejezhető értékek, de lehetnek olyanok is, amelyek pénzben nem mérhetőek, mert valami másért fontosak. Egy-egy fotó, kézműves munka, étel, természeti szépség, egy-egy jeles fa vagy növény, egy sajátos tudás, néphagyomány vagy akár egy épület – és lehetne sorolni még ezernyi példát.

Két éve annak, hogy megszületett országosan a kezdeményezés: legyünk tudatában, milyen közösségi értékek birtokosai vagyunk, ezért gyűjtsék össze, tárják fel a települések is saját értékeiket. Rendszerezzék azokat, gondolják végig, melyek azok, amelyeknek helyi jelentőségük van, vagy megyei, is, sőt országos jelentőséggel is bírnak. Így kialakul azoknak az értékeknek a köre is, amelyek pályázhatnak a hungarikum minősítésre.

Mint arról már hírt adtunk, önkormányzatunk is létrehozta a helyi értéktár bizottságot, amely elkezdte munkáját dr. Tóth Albert főiskola tanár vezetésével. A bizottság másik két tagja – dr. Ducza Lajos és Nagy István – Szintén gazdag helyismerettel rendelkeznek.

A bizottság összeállította azon értékek listáját, amelyek feltárásához – leírások és fotódokumentációk készítésével – hozzá is láttak. Százharminc értéket neveztek meg eddig, felhasználva a már korábban is elkészített leírásokat. Az értéktár azonban nem szűk körű munka, mások közreműködését is szívesen várják. Ízelítőt adnak abból is, hogy melyek azok az értékek, amelyekről már összegyűjtötték a legfontosabb információkat.