.

 Városi Ösztöndíj Alapítvány

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá lehetőségeihez mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány.

A Városi Ösztöndíj Alapítvány kuratóriuma több szempontot vesz figyelembe a pályázatok elbírálásakor: elsősorban a hallgatók tanulmányi eredményét, szociális helyzetét és az iskolatípust (egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy mesterképzés). Sikeres pályázat esetén az alapítvány egyszeri támogatást nyújt.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  • eredeti iskolalátogatási igazolás a pályázóról és közoktatási intézmény(ek)ben tanuló, vele egy háztartásban élő hozzátartozóról,
  • az elmúlt, lezárt tanulmányi év, illetve félév eredményéről szóló hivatalos igazolás (bizonyítvány- vagy indexmásolat, ill. elektronikus rendszerből kinyomtatott igazolás)
  • jövedelemigazolás a pályázati adatlap mellékletében szereplő módon,
  • vagyonnyilatkozat, ha a pályázó nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

A pályázatok benyújtásának határideje:

A Városi Ösztöndíj pályázati űrlapja:

(Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Önkormányzatunk idén is csatlakozott e pályázati rendszerhez, így Kisújszálláson is meghirdette a pályázatokat.

A pályázati kiírások a Városháza portáján, a 27-28. sz. irodában vehetők át, vagy letölthetők innen, a városi honlapról.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét arra, hogy a pályázatok benyújtásának előfeltétele, hogy adataikat az erre kialakított rendszerben elektronikusan regisztrálják.

A pályázók további információkat a www.bursa.hu honlapról, a pályázati adatlapokról, illetve a pályázati kiírásból tudhatnak meg. Fontos, hogy a pályázati kiírást a városi honlapról töltsék le vagy a Városházán vegyék át, mert a pályázathoz szükséges mellékletek ezen kiírásban szerepelnek. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos  információkkal a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályának munkatársai szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére (Városháza 27-28. sz. iroda, telefon: 59/520- 246).

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 15.

(Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)