.
 • DÍSZPOLGÁROK

  1969.

  • Daku István †
  • Jónás János †
  • Vígh Elek †

  1992.

  • Dr. Szűcs Aladár nyugalmazott állatorvos †

  1995.

  • Bozó Imre nyugalmazott agrármérnök

  1997.

  • Zsoldos István nyugalmazott középiskolai tanár †

  2000.

  • Ponyokai Bálint nyugalmazott tanácselnök †

  2001.

  • Dr. Kiss Kálmánné nyugalmazott címzetes gimnáziumigazgató

  2004.

  • Domján László ny. iskolaigazgató

  2005.

  • Vona László nyugalmazott iskolaigazgató †

  2006.

  • Csukás István író, költő

  2007.

  • Dr. Tóth Albert főiskolai tanár

  2008.

  • Dr. Szathmári István nyelvészprofesszor

  2010.

  • Móricz Zsigmond író †

  2011.

  • Dr. Vincze Sándor nyug. pedagógus

  2012.

  • Kiss Tamás költő †

  2013.

  • Halász János kulturális államtitkár

  2014.

  • Illéssy Ádám emeritus nagykunkapitány

  2015.

  • Dr. Ducza Lajos agrármérnök, helytörténész, közéleti személy
 • KISÚJSZÁLLÁS VÁROSÉRT KITÜNTETÉS, PRO URBE DÍJ

  1980.

  • Fekete József nyugdíjas tanácselnök-helyettes †
  • Jónás János nyugdíjas tanácselnök †
  • Dr. Szűcs Aladár állatorvos †

  1981.

  • Oláh Lajos nyugdíjas tanácselnök – helyettes †
  • Zsoldos István nyugalmazott középiskolai tanár †
  • Vas-, Fa- és Építőipari Szövetkezet kollektívája

  1982.

  • Papi Lajos szobrászművész †
  • Dr. Kiss Kálmán középiskolai tanár
  • Id. Guba Mihály nyugdíjas vállalatigazgató †

  1983.

  • Vígh Elek nyugdíjas †
  • Domján László általános iskolai tanár
  • Szövetség ÁFÉSZ kollektívája

  1984.

  • Szilágyi Lajosné nyugdíjas

  1985.

  • Dr. Borók Imre nyugalmazott gimnáziumi tanár †
  • B. Nagy Lajos nyugdíjas †
  • Tóth Endre nyugdíjas, HNF Városi Bizottság titkára †

  1986.

  • Nagykun MgTsz kollektívája
  • Dr. Petkovics Tamás nyugdíjas orvos †
  • Vona László nyugdíjas iskolaigazgató †

  1987.

  • Varga Sándor nyugdíjas †
  • Dr. Tóth Albert és Dr. Szabó Lajos (megosztva) középiskolai tanárok †
  • Kiss Tamás költő †

  1988.

  • Tokár István szövetkezeti elnök

  1989. Nem került kiadásra.

  1990.

  • Csordás János †
  • Dr. Ducza Lajos
  • Ponyokai Bálint †

  1991. Nem került kiadásra.

  1992.

  • Gy. Molnár Lajos nyugalmazott középiskolai tanár †
  • Dr. Borus József kandidátus †
  • Vékony János nyugdíjas kőműves mester †
  • Pintér István középiskolai tanár

  1993.

  • Nagy Gy. Róza általános iskolai tanárnő
  • Szabolcsi Károly súlyemelő edző

  1994.

  • Dr. Szatmári István nyelvészprofesszor
  • Gortva Imre nyugalmazott középiskolai tanár

  1995.

  • Dr. Kiss Kálmánné nyugalmazott címzetes igazgató
  • Gulyás László tűzoltóparancsnok

  1996.

  • Kovács Ferenc nyugalmazott tsz. elnök
  • Dr. Lázár Szabolcsné nyugalmazott zeneiskola igazgató

  1997.

  • Ö. Tóth Lajosné nyugalmazott könyvtárvezető
  • Veres János szövetkezeti elnök

  1998.

  • Barta Kálmán önkéntes tűzoltó százados
  • Dr. Tölgyvári Béla települési képviselő

  1999.

  • Dr. Vincze Sándor nyugalmazott köztisztviselő

  2000.

  • Dr. Hevesi Tibor háziorvos †
  • Dr. Szabó Lajosné nyugalmazott pedagógus

  2001.

  • Somlyai Árpádné a Kunszöv Kft. igazgatója
  • Baráth Péter pékmester

  2002.

  • Fekete Imre műszaki vezető
  • Városvédő és -Szépítő Egyesület

  2003.

  • Varga Lajosné gyógyszerész
  • Kossuth Lajos Általános Iskola nagykórusa

  2004.

  • Palágyiné Ruzs-Molnár Katalin iskolaigazgató (posztumusz) †
  • Újfalvi Béláné ny. tanítónő †

  2005.

  • Blum Endre nyugalmazott cipészmester
  • Urbán János ügyvezető igazgató

  2006.

  • Dr. Gyányi Margit orvos
  • Contarex Agrotechnika Kft.

  2007.

  • Dr. Malatinszky András fogszakorvos
  • Hegedűs Endre gyógyszerész

  2008.

  • Kertész Ferenc mezőgazdasági vállalkozó
  • Dr. Varga Zoltán ügyvéd

  2009.

  • Máté Ottó híd- és vízműépítési technikus
  • Dr. Dékány László háziorvos

  2010.

  • Dr. Mile István közgazdász

  2011.

  • Dr. Balla Róza háziorvos, neurológus
  • Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző

  2012.

  • Kolics Károly közgazdász
  • Szentpéteri Géza nyugalmazott mérnök †

  2013.

  • Fülöp Gáborné egyesületi elnök
  • Laczka Sándor közlekedési szakember (posztumusz) †

  2014.

  • Papp László művésztanár
  • Dr. Gyergyói László háziorvos

  2015.

  • Lovász Beatrix fuvolatanár
  • Mellofon Fúvósegyüttes
 • PRO COMMUNITATE URBIS EMLÉKÉREM, 1998-tól DÍJ

  1994.

  • Günther Pumberger Eberschwang polgármestere
  • Rastislav Jacak Igló polgármestere
  • Kolics Károly települési képviselő
  • Stass József vízvezeték szerelő
  • Nánási Mihály református lelkész †

  1995.

  • Horváth Ferenc vállalkozó (posztumusz) †
  • Oláh Kálmán állatfelvásárló †
  • Máté Endre nyugdíjas sertésgondozó †
  • Dr. Varga Zoltánné pszichopedagógus
  • Phoenix Kórus

  1996.

  • Balogh Lajosné nyugdíjas klubvezető †
  • Hadnagy József volt egyesületi elnök †
  • Kádár József labdarúgó edző
  • Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
  • Nagy Imre nyugdíjas postahivatal vezető
  • Z. Tóth Kálmán nyugdíjas amatőr fafaragó †

  1997.

  • Dr. Szabó Mihály nyugalmazott főállatorvos †
  • Dr. Gyergyói Lászlóné középiskolai tanár
  • Sóki Antalné nyugdíjas klubvezető
  • Árvai Erzsébet védőnő

  1998.

  • Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
  • Monoki Kálmánné általános iskolai tanár
  • Dr. Gyergyói László háziorvos
  • Mészárovics Imre nyugdíjas klubvezető
  • Tóth Lajosné szociális otthoni ápolónő

  1999.

  • Tróznai Béla autószerelő
  • Nagy István Zoltán intézményvezető

  2000.

  • Városi Zeneiskola nevelőtestülete
  • Szűcs Imre nyugdíjas szabómester †

  2001.

  • Városi Nyugdíjas Klub
  • Veres Jánosné köztisztviselő

  2002.

  • Bartus Mihályné osztályvezető
  • Oros Pál magántervező †

  2003.

  • Fehér Károly MÁV nyugdíjas, triatlonista
  • Murányi Ferencné klubvezető

  2004.

  • Borsodi László ügyvezető igazgató
  • GYSGY Rehab Rt.

  2005.

  • Téglási Károly nyugdíjas, önkéntes tűzoltó
  • Bíró Mária zeneművész

  2006.

  • Kovács József ny. élelmiszeripari mérnök
  • Z. Kovács Kálmán ny. műszaki vezető

  2007.

  • Kiss Kálmánné ny. bolti eladó
  • Pintér Istvánné zongoratanárnő

  2008.

  • Dr. Molnár Istvánné Kohon Vilma fizioterápiás szakasszisztens

  2009.

  • Nagy Istvánné cukrászmester
  • Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Kisújszállási Kirendeltségének Kollektívája

  2010.

  • Márkiné Szarka Mária óvodapedagógus, hivatásos nevelőszülő
  • Tanka Sándor vállalkozó

  2011.

  • Szabó Lajosné Juhász Marianna bankfiók-vezető (posztumusz) †
  • Kecze Jánosné tanítónő

  2012.

  • Dr. Ducza Lajosné gazdasági vezető
  • Szénási László pedagógus

  2013.

  • Hegedüs Endréné gyógyszertári szakasszisztens
  • Borók Tibor őrsparancsnok

  2014.

  • Széll Imre motorszerelő
  • Mészáros Sándor önkéntes tűzoltó

  2015.

  • Boncz Lajos villanyszerelő, vállalkozó
  • TV Kisúj Szerkesztősége
 • ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI, KULTURÁLIS, MÛVÉSZETI DÍJ

  1999.

  • Balogh Károlyné szalmafonó
  • Szenti Ernő költő, tanár

  2000.

  • Dr. Vágvölgyi Istvánné általános iskolai tanárnő
  • Árvácska Néptáncegyüttes

  2001.

  • Fülöp Gábor középiskolai tanár
  • Zsoldos Lászlóné óvónő

  2002.

  • Papp László művész – zenetanár
  • Dr. Kiss Kálmán középiskolai tanár

  2003.

  • Kovácsné Bulkay Julianna nyugalmazott általános iskolai tanár
  • Gortva Imre nyugalmazott középiskolai tanár, nyugalmazott iskolaigazgató

  2004.

  • Ujj Tünde énekes és Angyal Ferenc citerás, megosztott díj
  • Földesi Erzsébet nyugalmazott tanárnő

  2005.

  • Arany János Városi Könyvtár
  • Tokár Istvánné középiskolai tanár

  2006.

  • Debreczeny Zoltán iskolaigazgató
  • Mellofon Fúvósegyüttes

  2007.

  • Buga Margit ny. tanárnő
  • Kocsisné Monoki Julianna köztisztviselő

  2008.

  • Molnár Lászlóné könyvesbolti eladó
  • Oros Lászlóné ny. tanárnő

  2009.

  • Bészabó András festőművész-tanár
  • Himer Gyuláné ny. tanárnő

  2010.

  • Szabó Katinka szalmafonó, óvodapedagógus

  2011.

  • Ábri Kálmánné óvónő
  • Oláhné Széll Mária tanítónő

  2012.

  • Józsa János festő- és grafikusművész
  • Nagy Istvánné tanárnő

  2013.

  • 48-as Olvasókör Asszonykórusa
  • Szabó Tamás középiskolai tanár, igazgató

  2014.

  • Pintér Attila szobrászművész
  • Kovács Gáborné pedagógus, tagintézmény-vezető

  2015.

  • Phoenix Vegyeskar
  • Varga Vincéné pedagógus, iskolaigazgató

  2016.

  • Kecskés Ferencné néptánctanár, táncegyüttes-vezető
 • KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ

  2006.

  • Kovács Pál ny. MÁV-dolgozó

  2007.

  • Szabó Tibor testnevelő tanár

  2008.

  • Tyukodi András súlyemelő

  2009.

  • Szűcs István vállalkozó, asztalitenisz-edző és sakkozó

  2010.

  • Kádár József testnevelő tanár és edző

  2011.

  • Farkas Tamás egyesületi vezető

  2012.

  • Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület

  2013.

  • Varju Péter nyugalmazott testnevelő tanár

  2014.

  • Kui Lajos utánpótlás-nevelő, labdarugó edző

  2015.

  • K. Szabó János tanár és edző
 • KISÚJSZÁLLÁS VÁROS TISZTELETBELI POLGÁRA

  2008.

  • Erőss József nyugalmazott általános iskola igazgató, Négyfalu (Románia)
  • Haszmann Pál múzeumigazgató, Alsócsernáton (Románia)
  • Illésy Mária, Sao Paulo (Brazília)
  • Nyúl Zoltán tanár, baptista lelkész, Pacsér (Szerbia)
  • Szombathy Zoltán polgármester, Pacsér (Szerbia)
  • Tóth János nyugalmazott polgármester, Szernye (Ukrajna)2008.

  2009.

  • Papp Árpád, Négyfalu (Románia)
  • Rózsa Imre, Pacsér (Szerbia)
  • Kósa Zsuzsa (Szlovákia)
  • Francia Zsuzsa (USA)
  • Dr. Karikó Katalin (USA)
  • Somogyi László, Genf (Svájc)
  • Zsidik Sándor, Szernye (Ukrajna)
  • Csányi Erzsébet, Pacsér (Szerbia)

  2010.

  • Rind Melitta, Pacsér (Szerbia)
  • Dr. Ján Volny, Igló (Szlovákia)
  • Marian Trela, Wilamowice (Lengyelország)
  • Jónás András, Négyfalu (Románia)
  • Pénovácz Antal, Pacsér (Szerbia)

  2011.

  • Kocsis Tünde, Zágon (Románia)
  • Nagy Róbert, Pacsér (Szerbia)
  • Dr. Varga Sándor, Pacsér (Szerbia)
  • Karol Mitrik, Igló (Szlovákia)

  2012.

  • Günther Pumberger, Eberschwang (Ausztria)
  • Dr. Miroslav Semes, Igló (Szlovákia)
  • Dávid István, Négyfalu (Románia)

  2013. Nem került kiadásra

  2014.

  • Géczi Gellért alpolgármester, Négyfalu (Románia)
  • Zsulyevics Zsolt jegyző, Pacsér (Szerbia)
  • Fremond Árpád parlamenti képviselő, Pacsér (Szerbia)
  • Stanislaw Gawlik alpolgármester, Wilamovice (Lengyelország)
  • Bagoly Zoltán fafaragó, Alsócsernáton (Románia)

  2015.

  • Haszmann Gabriella
  • Haszmann László
  • Haszmann Lajos
 • DR. PETKOVICH TAMÁS SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ

  2014.

  • Balogh Györgyné nyugalmazott nővér, részlegvezető

  2015.

  • Dr. Molnár István csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos (posztumusz) †