.

Kisújszállás Város Önkormányzatának adózással és egyéb befizetésekkel kapcsolatos számlaszámai

Az Önkormányzati Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2011. március 31-ei jegyzőkönyvi kivonata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezet

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Pályázatok

2.2. Az önkormányzat által kiírt pályázatokról a Pályázatok menüpontban talál információt.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló és éves költségvetés beszámoló 

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

3.2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3.3. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások    

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Jelenleg, illetve az elmúlt egy évben az önkormányzatnak nem volt koncessziós eljárása.

3.6. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Kisújszállás Város Önkormányzata által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinek felsorolására vonatkozó adatok megtalálhatóak az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések és az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások menüpont alatt.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzéseivel kapcsolatos információk elérhetősége