.

Ügyleírás:

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló kérelemre indul. Az eljárás során az ügyintéző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján határozattal dönt.

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett természetes személy ellen indítható. Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Az írásban előterjesztett kérelmet és mellékleteit postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani eggyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik. A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Szükséges iratok:

 • kérelem, bizonyítékok személyazonosító okmány

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

 • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
 • Tel.: 59/520-238
 • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
 • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
 • kedd: nincs ügyfélfogadás
 • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
 • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig 
 • péntek: 8.00-12.00 óráig

Ügyintézés határideje: 15 nap

Ügyintézés díja: 3.000 Ft (illetékbélyeg)

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet

Egyéb fontos tudnivalók:  

Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt, kérelmével kizárólag a bírósághoz fordulhat.
Egy éven belüli zavaró állapot esetén, ha a felek között a birtoklás ténye, a birtokláshoz való jog vitás, akkor a kérelmével a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz (is) fordulhat.