.

Ügyleírás:

A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával.

A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan van, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét. A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is. A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy csak a Magyar Állam. A leltározást a jegyző végzi.

Szükséges iratok:

 • öröklésben érdekeltek adatai
 • ingatlanvagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím. -gépkocsi esetében forgalmi engedély másolata
 • takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb.
 • folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla estében számlakivonat,
 • életbiztosítás esetén kötvény,
 • ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén nyugdíjtörzsszám, arról igazolás
 • ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás,
 • amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, törzsbetéttel rendelkezett, úgy a társasági szerződés fénymásolata
 • végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

 • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
 • Tel.: 59/520-238
 • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
 • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
 • kedd: nincs ügyfélfogadás
  szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
 • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
 • péntek: 8.00-12.00 – óráig

Ügyintézés határideje: 30 nap

Ügyintézés díja: illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók:

Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanokról minden esetben adó- és értékbizonyítvány készül. Az eljárás során keletkezett iratokat az illetékes közjegyzőnek továbbítjuk.

A kisújszállási lakosok hagyatéki ügyében eljáró közjegyző: Dr. Szilágyi Gyöngyi városi közjegyző, címe: 5300 Karcag, Szent István sgt. 17. sz., Tel.: 59/503-319